Blog Slider

Blog Slider

Mid dapibus massa lundium scelerisque egestas! Tempor rhoncus massa rhoncus. Auctor velit, dolor aliquam, elementum. Porttitor aenean placerat placerat enim turpis purus nisi cum, mauris etiam augue porttitor.
 • vidensinformeret
  marts 25, 2024

  Bog: Vidensinformeret ledelse

  Forfatter: Malene Skov Dinesen Udgivelse: 2017 Vidensinformeret ledelse – bedre beslutninger i den offentlige sektor er et bidrag ind i..

  read more
 • IMG_6177
  marts 25, 2024

  Bog: Evalueringskultur i dagtilbud

  Forfatter: Malene Skov Dinesen Udgivelse: 2020 Med den styrkede pædagogiske læreplan er etableringen af en evalueringskultur blevet en central del..

  read more
 • IMG_6176 (1)
  februar 26, 2024

  Bog: Kreative metoder til dataindsamling

  Konkrete greb og redskaber til alle, der arbejder med dataindsamling i evalueringer, undersøgelser, brugerinddragelse mv. De fleste, der arbejder med..

  read more
 • Slide5
  februar 7, 2024

  4 tips til mobilvenligt spørgeskema

  I en tidligere IN-sigt fortalte vi at op imod 55% af alle digitale spørgeskemaer i Danmark bliver udfyldt via mobilen...

  read more
 • Slide4
  februar 7, 2024

  3 tips til den kreative dataindsamler

  Når du vælger at gå ud over den ’almindelige’ datamæssige værktøjskasse har du naturligvis først og fremmest brug for at..

  read more
 • Slide3
  februar 7, 2024

  Os på lineal

  I denne uge løfter vi endnu en gang sløret for en af de kreative datainsamlingsmetoder i Kreative metoder til dataindsamling...

  read more
 • Slide2
  februar 7, 2024

  Vælg et billede

  I bogen Kreative metoder til dataindsamling er den lange forklaring på arbejdet med Vælg et billede. Her kommer den korte..

  read more
 • Slide1
  februar 7, 2024

  Tidslinjer i interviews

  Ofte vil et evalueringsinterview tage afsæt en noget, som nogen har været en del af på den ene eller den..

  read more
 • Slide15
  februar 7, 2024

  Spørgsmålstyper i det kvalitative interview

  De fleste er nok bekendte med, at et godt kvalitativt interview kræver både planlægning, grundig forberedelse, og ikke mindst et..

  read more
 • Slide14
  februar 7, 2024

  Likert-skala i spørgeskema

  Likert-skalaer måler forskellige grader af holdninger eller meninger, og består normalt af et spørgsmål eller udsagn med fem til syv..

  read more
 • Slide13
  februar 7, 2024

  Mixed-methods i praksis

  Mixed methods handler kort fortalt om at blande og kombinere metoder på en sådan måde, at man opnår mere eller..

  read more
 • Slide12
  februar 7, 2024

  Small multiples

  Der kan være mange gode grunde til, at vi gerne vil præsentere meget data på én gang. Men vi mister..

  read more
 • Slide11
  februar 7, 2024

  Udsagnscollage

  Denne uges in-sigt er en forkortet version af beskrivelsen af metoden, som vil være en del af bogen ’Kreative dataindsamlingsmetoder’,..

  read more
 • Slide10
  februar 7, 2024

  Etiske overvejelser

  Når vi laver evalueringer, arbejder vi med mennesker. Det er derfor altid vigtigt at gøre sig etiske overvejelser, så vi..

  read more
 • Slide9
  februar 7, 2024

  Konteksten betydning

  Interessen for konteksten i evalueringer opstod tilbage i 1960’erne i et opgør med naturvidenskabens forestilling om kontekstuafhængighed. I løbet af..

  read more
 • Slide8
  februar 7, 2024

  Difference-in-difference design

  Denne uges in-sigt handler om Difference in Difference designs (DiD). Designet kan karakteriseres som en før-efter-måling, hvor man sammenligner et..

  read more
 • Slide7
  februar 7, 2024

  Det semistrukturerede interview

  Når man arbejder med interviews, kan man overordnet skelne mellem 3 forskellige typer af interviews – nemlig det strukturerede, det..

  read more
 • Slide6
  februar 7, 2024

  3 tips til højere svarprocent i spørgeskemaer

  Her kan du læse tre helt konkrete og enkle tips til hvordan svarprocenten kan øges i dine spørgeskemaer. 1. VÆR..

  read more
 • Slide5
  februar 7, 2024

  Værdiindikatorer

  Hvad er værdi? Værdi som implicit forståelse vil være subjektiv. I et godt stykke evalueringsarbejde er vi nødt til at..

  read more
 • Slide4
  februar 7, 2024

  Hvad kan indsatsen gøres ansvarlig for?

  I arbejdet med at få opstillet en forandringsteori for et projekt eller en indsats, handler en del af processen om..

  read more
 • Slide3
  februar 7, 2024

  Operationalisering

  I en undersøgelse kan der ofte være behov for at opstille måleenheder for det man ønsker at undersøge. Operationalisering er her..

  read more
 • Slide2
  februar 7, 2024

  Betydning af forandringsteori

  En forandringsteori er et vigtigt evalueringsredskab, og inddrages ofte som analyseenhed i virkningsevalueringer. Virkningsevaluering har sit metodiske og teoretiske udspring..

  read more
 • Slide1
  februar 7, 2024

  Forberedelse til interview

  At foretage et godt interview kræver god forberedelse, en grundig research samt et konkret mål med interviewet. Hvordan man forbereder..

  read more
 • Slide14
  februar 7, 2024

  Et interessant interviewteknisk greb

  Denne uges In-sigt handler om et ganske simpelt interviewteknisk greb, der ofte medfører både interessante refleksioner hos informanten og dernæst..

  read more
 • Slide12
  februar 7, 2024

  Felteksperimenter og lodtrækningsforsøg

  HVORDAN KAN FELTEKSPERIMENTER SOM DESIGN BRUGES I EFFEKTEVALUERINGER, OG HVAD ER DE CENTRALE ANTAGELSER BAG FELTEKSPERIMENTET? I Ineva er vi..

  read more
 • Slide13
  februar 7, 2024

  Simpsons paradoks

  Hvis statistik anvendes forkert kan det resultere i fejlagtige konklusioner. En af de mest omtalte fænomener er Simpsons Paradoks. Simpsons..

  read more
 • Slide11
  februar 7, 2024

  Implementeringsparathed

  Uanset om du skal optimere en ny arbejdsgang eller implementere en ny innovation kan det være relevant at undersøge implementeringsparatheden..

  read more
 • Slide10
  februar 7, 2024

  Kvant. vs. kval.

  Data kan grundlæggende være kvalitative eller kvantitative, hvilket dels fortæller noget om indsamlingsmetoden og dels noget om den type data,..

  read more
 • Slide8
  februar 7, 2024

  Det digitale fokusgruppeinterview

  I forlængelse af forrige uges in-sigt “Hold styr på fokusgruppeinterviewet” tager denne uges in-sigt perpsektiverne med ind i en digital..

  read more
 • Slide9
  februar 6, 2024

  Hold styr på fokusgruppeinterviewet

  En både udbredt og relevant overvejelse i forbindelse med afholdelse af fokusgruppeinterviews handler om, om den eller de med den..

  read more
 • Slide7
  februar 6, 2024

  Spørgeskema

  Spørgeskemaer er en helt klassisk dataindsamlingsform og med god grund. Men kvaliteten af de data, vi etablerer i spørgeskemaet afhænger..

  read more
 • Slide6
  februar 6, 2024

  Rubrics i evaluering

  Når vi laver evalueringer, baserer de sig så godt som altid på et primært kvalitativt datamateriale – suppleret med større..

  read more
 • Slide5
  februar 6, 2024

  6 gode spørgsmål

  Vi gennemfører alle små såkaldte evalueringer i vores hverdag. Hvis du er fast læser her på siden, vil du vide,..

  read more
 • Slide3
  februar 6, 2024

  Visuelle virkemidler

  At bruge visuel data eller visuelle virkemidler i evalueringen kan bidrage med spændende perspektiver. Læs med her, hvordan det kan..

  read more
 • Slide4
  februar 6, 2024

  Sandsynlighed og intuition

  Du har sikkert hørt, tænkt og sagt det mange gange før. Hvad er sandsynligheden for at det og det sker?..

  read more
 • Slide1
  februar 6, 2024

  Spurious Correlations

  Tyler Vigens klassiske bog og tilhørende hjemmeside Spurious Correlations består af en række mere eller mindre (mest mere) langt ude..

  read more
 • Slide2
  februar 6, 2024

  Datavisualisering

  Datavisualisering handler i sin essens om at kommunikere tydeligt, så formidlingen af evalueringen bliver så stærk og handlingsorienteret som mulig...

  read more
 • Slide14
  februar 6, 2024

  Opstil gode mål

  Hos Ineva mener vi, at gode og gennemtænkte mål er et stærkt værktøj, når vi laver evalueringer. Derfor anbefaler vi,..

  read more
 • Slide13
  februar 6, 2024

  Karl Tomms spørgsmålstyper

  Få stringens og retning i dit evalueringsinterview med Karl Tomms Spørgsmålstyper Den helt korte historie om Karl Tomms model er,..

  read more
 • Slide12
  februar 6, 2024

  CMO-analyse

  Ofte er det ikke nok at vide, om et resultat er opstået. I evalueringer er formålet nemlig tit at vide,..

  read more
 • Slide11
  februar 6, 2024

  Pixi-versioner af rapporter

  Hos Ineva går vi meget op i, at vores kunder har de bedste forudsætninger for at bruge den viden, som..

  read more
 • Slide10
  februar 6, 2024

  Heatmaps

  Vi er glade for heatmaps – og det er der flere grunde til. En af dem er, at de kan..

  read more
 • Slide9
  februar 6, 2024

  Telefon-gruppeinterviews

  Denne uges in-sigt er meget konkret og lige til at gå til. Det handler nemlig om at gennemføre gruppeinterviews på..

  read more
 • Slide8
  februar 6, 2024

  5 tips til det vellykkede evalueringsinterview

  I denne indsigt får du fem helt konkret tip til det vellykkede evalueringsinterview – så dit interview både giver god..

  read more
 • Slide7
  februar 6, 2024

  Fejl i evalueringer

  Vi har gennem en del år afholdt ’Evaluering og aperitivo’ – et gratis fyraftensmøde, hvor vi deler viden, erfaringer m.m...

  read more
 • Slide6
  februar 6, 2024

  Triangulering

  Triangulering betyder, at man bruger mere end en metode eller kilde til at indsamle sin data. Inden for evalueringsdesign taler..

  read more
 • Slide5
  februar 6, 2024

  Evalueringskapacitet

  Vi mener, at evalueringskapacitet er noget, som er vigtigt at forholde sig til, når en organisation efterspørger, foretager og/eller bruger..

  read more
 • Slide4
  februar 6, 2024

  Indikatorsystem

  Når vi skal arbejde os hen mod opbygningen af valide evalueringer, vil vi gerne undgå det såkaldte mikrofonholderi: ”Hej, hvordan..

  read more
 • Slide3
  februar 6, 2024

  Aktivist-evaluatoren

  Vel hjemme fra Det Amerikanske Evalueringsselskabs årskonference i USA er der en bred vifte at pointer, værktøjer og refleksioner der..

  read more
 • Slide2
  februar 6, 2024

  Social desirability bias

  Social desirability bias i evalueringer opstår, når deltagere ønsker at fremstå attraktivt over for andre mennesker, interviewer – eller sig..

  read more
 • Slide1
  februar 6, 2024

  Målopfyldelsesevaluering

  En målopfyldelsesevaluering er kort fortalt en evaluering, som søger at afgøre, hvorvidt en indsats har opfyldt de mål, der på..

  read more
 • Slide7
  februar 6, 2024

  Læg dine søljer ned

  Når vi skal visualisere data, så har vi behov for så lav en kognitiv belastning som muligt. Fortolkningen af det..

  read more
 • Slide6
  februar 6, 2024

  Anvend evaluering

  Skridtet fra viden til handling kommer ikke af sig selv. Der er behov for fokus på, hvordan man kommer fra..

  read more
 • Slide5
  februar 6, 2024

  Evalueringskultur

  Et skub på vejen mod en velfunderet evalueringskultur At opbygge evalueringskultur i en organisation eller på en arbejdsplads er en..

  read more
 • Slide4
  februar 6, 2024

  Dataviz

  Datavisualisering er ikke et nyt fænomen, men den teknologiske udviklingen over de sidste år, har gjort det muligt at tage..

  read more
 • Slide3
  februar 6, 2024

  Intern vs. ekstern evaluering

  Det kan i en organisation eller virksomhed være svært at vurdere, om det er mest hensigtsmæssigt at evaluere internt eller..

  read more
 • Slide2
  februar 6, 2024

  Evaluer efter principper

  Hvordan evaluerer vi i komplekse og dynamiske systemer, hvor retningslinjer i højere grad er guidende end bestemte outcome-sammenhænge? Principfokuseret evaluering..

  read more
 • Slide1
  februar 6, 2024

  Evaluer ikke!

  Der er stadig stigende fokus på evalueringskultur, evalueringskapacitet og videns- og datainformeret ledelse og praksis. Fagfeltet dukker op i lovgivninger..

  read more