feb 07

Kvant. vs. kval.

Data kan grundlæggende være kvalitative eller kvantitative, hvilket dels fortæller noget om indsamlingsmetoden og dels noget om den type data, der er tale om. Der findes et par interessant myter om de kvalitative og kvantitative data . En myte er, at det grundlæggende er to sider af samme sag . Altså at en efterspørgsel kan besvares med enten kvalitative eller kvantitative data . Men det er ikke rigtigt. Kvalitative data og kvantitative data har meget forskellig karakter og kan give anledning til forskellige typer analyser og dermed også forskellig type viden, som det er tydeliggjort i modellen nedenfor.

Den anden dominerende myte er, at kvantitative data er ’flottere data’ med en højere validitet – altså med en større sikkerhed for, at det, der konkluderes på baggrund af disse data, er rigtigt. Det er også helt og fuldstændigt forkert, hvilket handler om ideen om, at udgangspunktet for enhver undersøgelse må være den aktuelle efterspørgsel. Nogle efterspørgsler kalder på kvantitative data, andre på kvalitative. Hvis din efterspørgsel handler om at blive klogere på adfærdsændring på baggrund af et kompetenceudviklingsforløb om små børns motorik, jamen så kan det sagtens være, at det helt rigtige er at lave en række observationer af praksis. Det er fuldstændig validt, fordi det netop er den type data, der muliggør den type viden, der er brug for .

Lad os for overblikket skyld systematisk sætte kvalitative og kvantitative data op over for hinanden – det giver forhåbentlig en endnu større tydelighed på hvilke forskelle og sammenhænge der er mellem de to datatyper. Ligesom det forhåbentlig hjælper til med at kvalificere dit næste valg af dataindsamling, og om du har brug for kvalitative eller kvantitative data.

Denne in-sigt er et lille uddrag af bogen ‘Evalueringskultur i dagtilbud’ af Malene Skov Dinesen. Det forklarer hvorfor eksemplerne er knyttet til en dagtilbudsverden.