feb 06

Visuelle virkemidler

At bruge visuel data eller visuelle virkemidler i evalueringen kan bidrage med spændende perspektiver. Læs med her, hvordan det kan gribes an. I visse evalueringer kan det give god mening og unikke perspektiver at inddrage visuel data eller visuelle virkemidler. Det kunne eksempelvis være hvis der arbejdes med en konkret før og efter-situation, som en indsats skal have indflydelse på, hvis målgruppen for evalueringen befinder sig i fysiske situationer, som er af relevans for evalueringen eller i forbindelse med indsamling af kvalitativ data. Nedenfor findes tre bud på metoder, der måske kan være til inspiration.

1) Fotografier fra ’felten’

En metode er at bede udvalgte respondenter om at tage billeder i et miljø, der af den ene eller anden grund er interessant for evalueringen, og bruge disse om en del af den faktiske data. Fotografier taget i et bestemt miljø af bestemte mennesker, giver en unik mulighed for at inddrage ’verden’ set gennem informantens øjne i evalueringen.

2) Fotografier eller andet visuelt input som virkemiddel i interviews

En anden tilgang handler om at bruge forskellige fotos i forbindelse med interviews til at rammesætte og generere snak. Ofte vil data blive mere nuanceret og detaljeret, når informanten eksempelvis taler ud fra et billede vedkommende har valgt på baggrund af et særligt motiv eller en association.

3) Validering i forbindelse med evaluering

Fotografier kan bruges som et konkret bevis på at en begivenhed har fundet sted, hvem der deltog i den eller hvordan en gruppe mennesker agerede i en særlig situation. På samme måde kan før og efter fotos bruges i tilfælde, hvor en særlig location og dens indretning eksempelvis er af interesse for evalueringen.