feb 07

Forberedelse til interview

At foretage et godt interview kræver god forberedelse, en grundig research samt et konkret mål med interviewet. Hvordan man forbereder sig bedst på et interview afhænger af det konkrete interview, der skal foretages. Helt grundlæggende er det vigtigt at have for øje, hvem interviewpersonen er. Eksempelvis er der stor forskel på, om interviewpersonen er politiker eller en psykisk sårbar borger, og interviewet bør således tilpasses interviewpersonen. Derfor er det også vigtigt, at man som interviewer forbereder sig godt på interviewpersonens situation, så man inden interviewets start har en indikation af, hvem interviewpersonen er samt hvilke udfordringer interviewpersonen kan opleve. Kort sagt skal man møde interviewpersonen i øjenhøjde. Det er desuden vigtigt at gøre interviewsituationen så behagelig som muligt for interviewpersonen eventuelt ved at indlede en god dialog inden interviewets start eller ved at møde interviewpersonen et sted, hvor interviewpersonen føler sig tryg.

Derudover er det meget vigtigt, at man sørger for at få indhentet den nødvendige information omkring interviewpersonen og omkring interviewemnet, så man bliver i stand til at kunne stille præcise og oplagte spørgsmål. Dette gøres for ikke at spilde dyrebar tid i interviewet med at spørge om noget, man kunne have læst sig til på forhånd.

Slutteligt er det vigtigt at have forberedt både sit forskningsspørgsmål og sine interviewspørgsmål. Forskningsspørgsmålet bruges til at afklare, hvad det er man vil forstå på baggrund af interviewet, mens interviewspørgsmålene bruges til at opnå forståelsen for det ønskede område. Sørg derfor hele tiden for at have et fokus på, hvad formålet med interviewet er, da dette giver det bedste resultat.