feb 06

Intern vs. ekstern evaluering

Det kan i en organisation eller virksomhed være svært at vurdere, om det er mest hensigtsmæssigt at evaluere internt eller via en ekstern evaluator; begge dele har både styrker og svagheder. Herunder beskrives kort nogle refleksionspunkter, som er gode at overveje, når du skal vurdere, hvad der er mest hensigtsmæssigt for dig og din organisation eller virksomhed.

Hvad er formålet?

Skal evalueringens bruges som kvalitetsstempel? Som led i en politisk proces? Som del af en evalueringskultur? Ekstern evaluering betragtes ofte som mere legitimt og objektivt grundet den naturlige distance mellem evaluand og evaluator, og benyttes derfor ofte som kvalitetssikring. Omvendt kan interne evalueringer, såfremt evalueringskapaciteten og- fagligheden er tilstede, ofte tilpasses hurtigt i et anvendelsesorienteret sigte.

Hvad er evalueringsgenstanden?

Er det jeres virksomhedskultur, der skal evalueres? Resultater? Læring? Eksterne evaluatorer kan ofte se aspekter af virkeligheden, som det er svært at se for interne. Eksempelvis er det ofte svært at få øje på sin egen kultur, normer og værdier. Omvendt kan det være, at det, som skal evalueres, netop kun kan ses af dig/jer i virksomheden.

Hvad er evalueringens omfang?

Er det en stor, omfangsrig evaluering? Er det en mindre, overfladisk evaluering? Måske noget derimellem? Eksterne evaluatorer er professionelle og har derfor en kapacitet, viden og faglighed, som kan blive nødvendig i større evalueringer. Interne evaluatorer kan i nogle evalueringer betragtes som mindre økonomisk ressourcekrævende, hvilket kan matche en evaluering af mindre omfang.

I praksis kombineres de to evalueringsformer ofte, således arbejdet fordeles mellem interne og eksterne evaluatorer i en samarbejdsproces. Ovenstående punkter kan i så fald benyttes som en del af refleksionsgrundlaget for fordeling af evalueringens opgaver.