feb 07

Small multiples

Der kan være mange gode grunde til, at vi gerne vil præsentere meget data på én gang. Men vi mister hurtigt æstetikken, når vi vil fylde for meget data ind i én graf, og dermed er der også stor sandsynlighed for, at vi mister vores læser i fortolkningen. Det går ikke. Derfor kan vi i stedet arbejde med at splitte vores data op i mindre bidder og præsentere disse enkeltvist. Vores læser må dog heller ikke blive præsenteret for alt for mange grafer, for så kan man miste overblikket. Derfor bliver vores opgave at splitte data op i mindre grafer og derefter samle dem igen i én graf. Se med hvordan i eksemplet nedenfor:

FØR (Standard kurvediagram):

EFTER (Small multiples diagram):