feb 06

Evalueringskultur

Et skub på vejen mod en velfunderet evalueringskultur

At opbygge evalueringskultur i en organisation eller på en arbejdsplads er en proces, som vi har interesseret os for længe og ofte været heldige at være sparringspartnere på rundt omkring. I disse tider synes processen særlig relevant, da blandt andet dagtilbud underlægges lovgivningsmæssige krav om at fremme og understøtte en evalueringskultur. Denne artikel giver indsigt i, hvordan organisationskultur hænger sammen med evalueringskultur og giver gode tip til, hvad der kan gøres, hvis en organisation er tøvende i forhold til evaluering.

Blandt andet beskriver artiklen, hvordan en tøvende tilgang til evaluering kan imødekommes med tre overordnede skridt:

Validering

Valider og anerkend bekymringer i forhold til evaluering. At reflektere bekymringerne snarere end at afvise dem betyder, at den tøvende føler sig hørt og taget alvorligt.

Oplysning

Det er vigtigt at fremhæve fordelene ved evaluering for den enkelte såvel som for organisationen som helhed. En udbredt bekymring ift. evaluering er at data viser, at et program eller projekt ikke opfylder de opstillede mål. At oplyse medarbejdere/kollegaer om fordelene ved evaluering imødekommer den bekymring, hvilket forhåbentlig med tiden vil betyde en anerkendelse af, at data giver os gode muligheder for at lære; blandt andet om et program opfylder målene – og hvis ikke, hvilken slags justering, der er brug for.

Understøt samarbejde

I en evalueringskultur er det væsentligt, at alle afdelinger arbejder sammen om evaluering. Det kræver kommunikation på tværs.

Artiklen indeholder mange andre gode pointer. Læs den – den er god.

http://evaluationintoaction.com/wp-content/themes/eia/images/EIA%20Whitepaper%20-%20Building%20a%20Culture%20of%20Program%20Evaluation.pdf