feb 07

Likert-skala i spørgeskema

Likert-skalaer måler forskellige grader af holdninger eller meninger, og består normalt af et spørgsmål eller udsagn med fem til syv mulige svar. Med en Likert-skala får den adspurgte mulighed for at nuancere sine svar udover det simple ja/nej.

Der er mange forskellige måder at formulere spørgsmålene og svarkategorierne på. Nedenfor ser du et par eksempler (her illustreret med 5 svarmuligheder).

Spørgsmål: Hvor tilfreds er du med udvalget af sodavandsis i Føtex?
Svarkategorier: Meget tilfreds – Tilfreds – Hverken eller – Utilfreds – Meget utilfreds

Spørgsmål: Parkeringsmulighederne til koncerten var gode? 
Svarkategorier: Meget enig – Enig – Hverken enig eller uenig – Uenig – Meget uenig

Spørgsmål: Hvor tit ser du Hammerslag i fjernsynet?
Svarkategorier: Aldrig – Sjældent – Nogle gange – Ofte – Altid

Her er et par tips til at lave gode Likert-skala spørgsmål og svarkategorier.

Brug et ulige antal svarmuligheder (5 eller 7) med et naturligt midtpunkt til de, som er neutrale i forhold til emnet (hverken eller/neutral/hverken enig eller uenig etc.).

Brug en unipolær skala til dine svarkategorier, hvilket vil sige det samme ord benyttes i forskellige gradbøjninger – eksempelvis ’meget glad’ til ’slet ikke glad’. Bipolære skalaer som eksempelvis ´glad´ til ’ulykkelig’, er sværere for respondenten at afkode.

Formulér dine spørgsmål så de henvender sig til målgruppen. Brug deres sprog og hold spørgsmålene så korte og præcise som muligt.

Spørg kun til én ting ad gangen. Hvis du beder respondenten om at vurdere servicen efter et restaurantbesøg, så kan det jo både dække over betjeningens tempo, personalets høflighed og tjenerens præsentation af maden.

Vær gerne opfindsom (afhængig af målgruppen og emnet du afdækker). Der er jo ingen som siger, at det nødvendigvis skal være kedeligt at udfylde et spørgeskema. Det kreative aspekt kan dække alt fra opmuntringer og ros undervejs til alternative svarkategorier.

God arbejdslyst