feb 07

Implementeringsparathed

Uanset om du skal optimere en ny arbejdsgang eller implementere en ny innovation kan det være relevant at undersøge implementeringsparatheden i din organisation, afdeling eller hos dit team før du gå i gang. Undersøgelse af organisatorisk implementeringsparathed kan være meget værdifuld i forhold til at kunne forstå de fremmere og barrierer, der kan være forbundet med en forandringsproces. Det kan være, du på baggrund af din innovative evaluering, har fået identificeret anbefalinger, der afføder en række forandringsprocesser, som du ønsker at implementere.

Implementeringsparatheden kan også forstås som implementeringsklimaet, og kan hjælpe os med at forstå de strukturelle forhold, men også de kulturelle normer og værdier, som kan være mindre synlige. Ved at kaste lys over disse til tider ubevidste eller bevidste mekanismer, kan vi få øje på hvilke faktorer, der kan være potentielle fremmere eller hæmmere for implementeringen. Til at undersøge implementeringsparatheden findes en række forskellige værktøjer og måleredskaber, som kan være mere eller mindre tilpasset konteksten. Processen kan være mere eller mindre struktureret og formel, men essensen er at undersøge, om vi organisatorisk er klar til at gå i gang med implementeringsarbejdet. Helt lavpraktisk handler det om at undersøge:

  • Er vi klar?
  • Har vi de rette kompetencer?
  • Har vi taget stilling til hvilke forudsætninger, der er for implementeringen?
  • Har vi overblik over konteksten?

Skilled for improvement giver med afsæt i et etableret program i England et bud på, hvilke kompetencer der skal være tilstede i en organisation for at kunne skabe forbedringer. De fremhæver blandt andet tre kernekompetencer, som fundamentale byggeklodser, der udgør forudsætningerne for at skabe et godt grundlag for at kunne lykkedes med implementering:

Tekniske færdigheder:

–        Har vi de relevante teknologier, redskaber, værktøjer?
Her kan man med fordel orientere sig og forholde sig kritisk til forskningslitteraturen på ens eget område.

Bløde færdigheder:

–        Disse er mindre nemme at identificere og kvantificere sammenlignet med de tekniske færdigheder. Eksempler kan være kommunikative færdigheder, ledelse, time management og prioritering.

Læringsfærdigheder:

–        Disse kompetencer relaterer sig til den organisatoriske læringskapacitet. Er dit team eller din afdeling eksempelvis parat til at lære i grupper, eller er der hierarkiske strukturer, der skal gøres op med inden? Er der de rigtige rammer til aktionslæring, vidensdeling mm.?

Ved at identificere disse tre færdigheder kan man empirisk tage en temperaturmåling af implementeringsklimaet, og få indsigt i organisationens egne ressourcer til at imødekomme potentielle barrierer for implementeringsprocessen.