feb 06

Pixi-versioner af rapporter

Hos Ineva går vi meget op i, at vores kunder har de bedste forudsætninger for at bruge den viden, som vi videregiver til dem. Den viden, som vi indsamler i vores evalueringer, er ofte kompleks. Når vi ønsker, at gengive alle perspektiver og nuancer fra evalueringen til vores kunder, så kan det nogle gange ende ud i lange rapporter. Vi mener ikke, at lange rapporter er en dårlig ting, men i nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at komprimere den viden, vi har fået indsigt i, ved at lave en pixi-version af den lange rapport. En pixi-version er en ”light” udgave af den fulde evalueringsrapport. Vi mener, at en pixi-version er hensigtsmæssig af særligt tre grunde:

1)     Den er hurtig at læse

2)     Den giver et overblik over de væsentligste fund

3)     De nuancer, pixi-versionen ikke har med, kan den henvise til (hvis den lange rapport er tilgængelig for læseren)

Når du laver en pixi-version af din evalueringsrapport anbefaler vi, at du vurderer følgende:

1)     Hvad skal en indledning som minimum indeholde for at give læseren en forståelse for evalueringen?

2)     Hvilke konklusioner og anbefalinger er de væsentligste? – præsentér kun disse

3)     Hvor lang skal pixi-versionen være?

4)     Hvem skal læse pixi-versionen, og hvad har de personer brug for at vide?

5)     Skal datagrundlaget for evalueringen præsenteres?

Vi laver, som tidligere nævnt, pixi-versioner af vores evalueringer, men vi vil gerne slå et slag for, at pixi-versioner også er både brugbare og meningsfulde at lave ved andre lange rapporter.