feb 07

Det digitale fokusgruppeinterview

I forlængelse af forrige uges in-sigt “Hold styr på fokusgruppeinterviewet” tager denne uges in-sigt perpsektiverne med ind i en digital kontekst. Arbejdstiden står nemlig ikke stille, på trods af Corona, så vi afholder fortsat mange interviews – vi gør det bare på Zoom.

At afholde fokusgruppeinterviews på Zoom med en håndfuld deltagere er imidlertid en anderledes øvelse end vi er vant til det, når vi sidder sammen om et bord. I kender det nok efterhånden alle sammen – samtalens flow glider ikke lige så naturligt. Netop derfor er der behov for en strammere styring fra interviewerens side, så vores kære informanter ved, hvem der skal tale. Lige præcis her imødekommer det digitale set-up vores tidligere beskrevne udfordring i at den med højeste stemme kommer mest til orde. Her følger tre greb, som vi har fundet meningsfulde at bringe i spil i det digitale fokusgruppeinterview:

1)     Stil hele dit spørgsmål, forklar dertilhørende nuancer og stil så dit spørgsmål igen på en meget simpel måde inden du sender det rundt til besvarelse.

2)     Tag en runde blandt alle informanter, hvor de får lov at besvare og giv derefter informanterne mulighed på at kommentere på hinandens perspektiver, når alle informanter har fået mulighed for at besvare. Bed deltagerne om at markere på skærmen eller brug en håndsoprækningsfunktion i værktøjet.

3)     Skift rækkefølge blandt informanterne for hvert nyt spørgsmål, således det ikke er samme person, som altid får lov at svare sidst, når alle de gode perspektiver er kommet frem, og man derfor kun kan sige “Jeg har ikke nyt at tilføje”.