Understøttet evaluering

Ved en understøttet evaluering træder vi ind i et samarbejde med projektleder eller projektteam, og bidrager til de dele af evalueringsarbejdet, hvor I har mest brug for enten faglig sparring eller konkret udførsel af opgaver. Vi fordeler dermed evalueringsarbejdet mellem os, og vi træder ind med høj faglighed og faciliterer og styrer ofte de grundlæggende processer i planlægning og udførelse af en god evaluering.

Hele forløbet skræddersyes til jer, så det matcher jeres kompetencer og ressourcer samt jeres behov for understøttelse, således i får kvalificerende kræfter i evalueringen, der bidrager til sikringen af udvikling.

VORES ROLLE KAN VÆRE

Afklaring

Vi giver sparring og yder input i forhold til at få afklaret og rammesat hvad jeres evaluering skal svare på, hvem der er målgruppen og hvad der dermed er det rigtige afsæt.

Designer

Vi bidrager til udviklingen af evalueringsdesignet, herunder giver sparring og ideer til konkrete dataindsamlingsmetoder.

Dataindsamler

Vi gennemfører (dele) af dataindsamlingen – eksempelvis der hvor der er særligt brug for det eksterne blik. Eller der hvor I selv mangler ressourcerne.

Formidler

Vi bidrager til input og konkret arbejde med udarbejdelse af de bedst egnede formidlingsformater, så jeres evaluering når de rette målgrupper.

Tag fat i os, hvis du er nysgerrig efter at høre mere.