feb 07

Udsagnscollage

Denne uges in-sigt er en forkortet version af beskrivelsen af metoden, som vil være en del af bogen ’Kreative dataindsamlingsmetoder’, som er udgivet ved Dansk Psykologisk Forlag i 2022. Bogen er skrevet af Christian Jobling Astrup, Amalie Agerbæk og Malene Skov Dinesen.

UDSAGNS-COLLAGE

Udsagns-collage handler om at give en informantgruppe mulighed for at give deres stemme til kende i små, korte forklaringer på skrift. Det kan være anonymt eller med ’signatur’ – det lader metoden være op til den enkelte. At lade informanter skrive på en ’væg’ er særligt velegnet, hvis collagen kan være synlig over en periode på gerne minimum 1 uge og gerne et par uger eller tre, fordi det kan aktivere refleksion hos informanterne, som kan gøre at informanten får øje på eller kommer i tanke om interessante perspektiver. Den enkelte informant må skrive på collagen lige så mange gange det ønskes, og netop her er tiden af stor betydning, fordi det giver mulighed for at vende tilbage.

FORBEREDELSE

Beslut hvilket spørgsmål, der skal være guidende for din collage. Det er vigtigt, at du finder ét stærkt, relevant og meget åbent spørgsmål, som er udgangspunktet for din collage. For at fungere, skal dit spørgsmål gerne være interessant for informanterne samtidig med, at svarene skal have væsentlig betydning for din evaluering.

Dit collage-spørgsmål kan både rette sig bagud og fremad. Det kan handle om metoder, processer og resultater – der er altså som sådan ingen begrænsninger på det. Her er et par eksempler på gode collage-spørgsmål:

  • Hvad var din bedste oplevelse med (projekt X)?
  • Hvad vil du fortælle hele verden om (projekt X)?
  • Hvad er allervigtigst for dig i (situation X)?
  • Fortæl en kort historie om dit møde med (projekt X).
  • Hvad er dit bedste råd til (politikerne/beslutningstagerne/kollegerne/…) hvordan den gode udvikling i (indsats Y) skal fastholdes?
  • Hvis vi kunne skrue tiden tilbage og tage én anden beslutning om (indsats Y) hvad ville det så være?

Skriv dit spørgsmål ned på et stort stykke papir. Skriv stort og skriv også ’alle må bidrage’ og ’skriv anonymt eller med navn’ på dit papir, så du får guidet dine informanter bedst muligt. Skriv også et ’OBS i et hjørne om hvilken sammenhæng der spørges, hvor længe collagen hænger på stedet, hvordan den bliver anvendt i evaluering og hvem der er afsender på den.

GENNEMFØRSEL

Hæng din collage op et sted, hvor dine informanter kommer forbi og opholder sig. Det kan være ved kaffemaskinen, i kantinen, på gangen, ved indgangen eller et femte sted. Det vigtige er, at informanterne ser collagen meget gerne flere gange om dagen.

Prik gerne nogen til at ’tage hul’ på at skrive, hvis du har en antagelse om, at det ikke kommer i gang af sig selv.

Lad collagen hænge så længe, som du har besluttet det. Tjek evt. op på den et par gange undervejs, hvis det er praktisk muligt så du kan vurdere, om du skal prikke flere, flytte placering eller på anden måde understøtte flere udsagn.