Uddannelse

Ineva udbyder i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus forløbet ‘Evaluering i ledelse – data- og vidensinformeret udvikling’. Få ny viden og bliv klogere på, hvordan du som (projekt/proces/personale)leder kan bruge data til at kvalificere beslutningsprocesser – både de store og de mindre. Få viden til udviklingen af dine projekter, din praksis og dit lederskab – og et styrket blik for, hvad der fungerer godt, hvad der kunne være bedre og dermed hvad der med fordel kan været det næste skridt. På forløbet ’Evaluering i ledelse – data- og vidensinformeret udvikling’, får du både det teoretiske fundament og de metodiske greb til at arbejde med data og viden i hverdagen som en integreret del af din praksis, og til at gennemføre egentlige evalueringer af projekter, indsatser og strategier. Igennem undervisningsforløbet vil du ligeledes løbende få skærpet dit blik for, hvilke datakilder netop din organisation indeholder og hvordan der vælges mellem dem.

Næste hold starter den 1. oktober 2024 – se datoer og indhold længere nede på siden.

PÅ FORLØBET LÆRER DU OM:

  • At arbejde data- og vidensinformeret i din praksis, og med dette afsæt have det bedst mulige afsæt for at træffe kvalificerede beslutninger
  • At opbygge antagelser og forandringsteorier og med dette som afsæt planlægge dataindsamling og evaluering, både som en integreret del af praksis og i projekter og indsatser
  • Udvikling af evalueringsdesign- og undersøgelsesdesign, herunder med særligt fokus på hvilke data der er velegnede, hvor meget data der er brug for og hvordan de kan indsamles
  • Metoder til dataindsamling, både de kvalitative og kvantitative. Vi arbejder både med de klassiske og alternative og kreative metoder til dataindsamling
  • At omsætte viden til handling, så der sker reel udvikling af og i praksis

DET KAN DU, NÅR DU ER FÆRDIG:

  • Det er målet med forløbet, at du skal kunne:
    • Designe, gennemføre og anvende evalueringer og undersøgelser både som integreret del af din (ledelses)praksis og af små og store projektforløb
    • Arbejde systematisk med kvalitetsudvikling af organisationens kerneopgave ved hjælp af en datainformeret ledelsespraksis

SÅDAN FOREGÅR UNDERVISNINGEN:

Vi arbejder i en vekselvirkning mellem teoretiske og metodiske oplæg fra underviserne, fælles drøftelser og afprøvninger. Vi inddrager løbende deltagernes egen praksis og egne cases, så du får omsat forløbets indhold direkte ind i egne projekter og udfordringer. Desuden vil der være en mindre opgave til afprøvning mellem hver undervisningsgang.

Underviserne tager afsæt i teori, metode og en stort bagkatalog af opgaver, der anvendes som eksemplificeringer og afsæt for fælles drøftelser på holdet. Til eksamen kommer du til at arbejde med afsæt i egne udfordringer med afsæt i en konkret problemstilling eller case

Målgruppe

Forløbet er for dig, der er leder, konsulent, projektleder eller andet – og har som en del af dit arbejde at skulle træffe beslutninger eller give anbefalinger til andre om beslutninger. Du ønsker at styrke dine kompetencer til at både at designe og gennemføre dataindsamling, så både du og resten af organisationen får det bedste afsæt i for gode beslutninger og udvikling.

Eksamen og ECTS-point

Evaluering i ledelse – data- og vidensinformeret tager udgangspunkt i ’Ledelse med data’ jf. Studieordning for Diplomuddannelse i ledelse og giver 5 ECTS-point.

Du afslutter forløbet med at skrive en kortere skriftlig opgave og går til mundtlig eksamen, der har afsæt i din opgave.

Du får karakter efter 7-trinsskalaen.

Næste hold starter den 1. oktober 2024 og kører frem til medio december. Vi mødes til fire undervisningsgange, og det forventes at du mellem hver undervisningsgang afprøver det lærte i egen praksis. Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om forløbet, er du mere end velkommen til at ringe på 86 14 90 80 eller skrive på info@ineva.dk – vi fortæller meget gerne mere, og hjælper med afklaring af om forløbet er det rigtige for dig.

Undervisningsdage og eksamen

Der er undervisning følgende dage:

1. oktober fra 9.00-16.00
23. oktober fra 9.00-16.00
12. november fra 9.00-16.00
4. december fra 9.00-16.00

Der er mundtlig eksamen den 13. december i tidsrummet 9.00-16.00

Undervisere

Malene Skov Dinesen og Amalie Agerbæk underviser i samarbejde på hele forløbet. Vi har begge lang og stor erfaring med undervisning i evaluering på diplomniveau, og vi glæder os til at dele ud både af det teoretiske og vores erfaringer fra feltet. Du kan læse mere om Malene her og Amalie her.

Sted

Al undervisning og eksamen foregår hos:

Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby J

Pris

Forløbet koster 9.990 kr. – beløbet er momsfritaget. I prisen er der fuld forplejning på alle fire undervisningsdage. Ønsker du at købe de anvendte bøger, skal du forvente en udgift på dette på cirka 1.000 kr.

Tilmelding

Tilmelding sker hos Erhvervsakademi Aarhus – klik her.