• I Ineva er vi passionerede
  - for viden der kan udvikle praksis
 • Det er vores ønske og ambition
  - at udfordre og udvikle anvendelse af viden i ledelse og praksis
 • Vidensinformeret ledelse
  - understøttelse af gode beslutninger i den offentlige sektor
 • Innovativ evaluering
  - en forandrende tilgang til evaluering
Innovativ evaluator
Få evaluatorkompetencer på diplomniveau

Innovativ evaluering

Du er her

I Ineva er vi specialiserede i at lave evalueringer, som understøtter udvikling og forandring af praksis. Evalueringerne giver nye input, når de tager afsæt i netop den praksis og kontekst, som omgiver den konkrete opgave og dermed giver svar på, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder. 

Rigtig meget evaluering kan og bør gennemføres internt i organisationen, så viden fastholdes der, hvor den skal anvendes. Vi bidrager meget gerne med inspiration og konkrete værktøjer til evalueringsarbejdet eller til opbygning af en stærk evalueringskapacitet i jeres organisation.

Ineva er en aarhusiansk konsulentvirksomhed

- der arbejder med Innovativ evaluering. Vi er optagede af, i tæt samarbejde med vores kunder, at skabe evalueringer, der understøtter den organisatoriske udvikling og driver innovation af praksis.

Et udsnit af cases

Designskolen i Kolding skal institutionsakkrediteres. I den forbindelse har Ineva gennemført en foranalyse for at afdække hvad der skal udvikles for at opnå akkrediteringen.
I arbejdsmarkedsafdelingen i Ikast-Brande kommune skal evalueringer bidrage til kvalificering af de professionelle beslutninger om hvad borgerne skal tilbydes
Psykiatrien i Region Syd har igangsat en ambitiøs kompetenceudviklingsplan med det formål at halvere tvang inden 2019. Ineva arbejder understøttende med evaluering.

Kurser & Foredrag

31
jan
Kom til konference og bliv præsenteret for vores nye bog - og få materialer til dine kreative dataindsamlingsmetoder

Artikler

Den socialøkonomsike investeringsmodel (SØM) er udarbejdet som netop det - en investeringsmodel. Men der er også et evalueringspotentiale i modellen, og med en forandringsteoretisk tilgang bliver det muligt at etablere realistisk økonomisk evaluering.
Denne artikel har til formål at udfolde den etisk forsvarlige evalueringspraksis og derved bidrage til etisk refleksivitet i evalueringsarbejde.

Ineva er

Vi har ind til videre haft fornøjelsen af

0
Glade kursister
4678
0
Rapporter skrevet
289
0
Spiste jordbærtærter
91

Vi har blandt andet arbejdet med