feb 07

Værdiindikatorer

Hvad er værdi?

Værdi som implicit forståelse vil være subjektiv. I et godt stykke evalueringsarbejde er vi nødt til at etablere mere objektive beskrivelser, som evalueringen kan kobles op på. I vores arbejde med særligt virkningsevalueringer, bliver vi tit bedt om at undersøge værdien af en given indsats. Ofte ligger der her en implicit forståelse af ’værdi’ som.. nå ja værdi. Men hvad er værdien egentlig?

Når vi skal helt konkret skal evaluere på værdi, så er det essentielt for kvaliteten af evalueringen, at vi får defineret denne værdi, så vi har noget at holde evalueringen op imod. Derfor starter alle vores ’værdievalueringer’ med en workshop, hvor værdiindikatorerne fastsættes i samarbejde med opdragsgiver. Vi etablerer et system, som vi kan kigge efter og udforske, når vi i sidste ende skal kunne sige, om indsatsen har skabt værdi.

En klar anbefaling herfra lyder på altid at give jer selv det benspænd at sætte ord på hvad værdi er og betyder. Opbyg et værdiindikatorsystem, så evalueringen kan holdes op imod dette. Det skaber i sidste ende en evaluering af langt højere kvalitet end hvis vi blot arbejder med værdi som den implicitte forståelse, der bor i os hver især.