feb 07

Vælg et billede

I bogen Kreative metoder til dataindsamling er den lange forklaring på arbejdet med Vælg et billede. Her kommer den korte version.

FORBEREDELSE

Beslut med hvilke(t) spørgsmål, og hvor du vil arbejde med billeder. Metoden er særligt velegnet til at åbne eller lukke interviews og processer. Når billeder bruges til at åbne en interview eller proces, understøtter det, at informanter og evaluator lander sammen i rummet, og det speeder processen, om at finde ind til kernen af noget afgørende, op. Modsat kan anvendelsen af billeder i slutningen af et interview eller en proces samle trådene og få skabt et tydeligere billede, som er informeret af alt det, man har hørt både sig selv og andre sige.

Vælg gerne brede og åbne spørgsmål som:

  • Tænk på den oplevelse i forbindelse med (projekt X), som gjorde størst indtryk på dig – vælg et billede, der minder dig om den oplevelse.
  • Når du tænker på (projekt X) om et år, hvad får du så øje på – vælg et billede, der repræsenterer din tanke.
  • Hvad er du mest stolt over ved (indsats Y) – vælg et billede, der minder dig om det.
  • Hvad er allermest karakteristisk ved det arbejde, I har lavet i (projekt X) – vælg et billede, der bedst viser det.

Planlæg, hvordan du vil fastholde data. Hvis muligt så allier dig med en, der kan notere undervejs, så det både noteres, hvilket billede, der er valgt, og hvilken forklaring, der knytter sig på det. Vær opmærksom på at notaren er diskret, så det ikke ’larmer’ for meget i rummet. Undgå eksempelvis at fare rundt og tage billeder, men noter i stedet ’valgt billede: Faldskærmsudspringer’, så I kan finde frem til billedet efterfølgende, hvis der er behov for det.

GENNEMFØRSEL

Gennemførsel af metoden er meget skridt for skridt:

  • Spred alle billederne ud på gulvet eller på et stort bord.
  • Stil dit spørgsmål og bed informanterne at vælge et kort. Giv det tid – også til at man kan fortryde og vælge et nyt.
  • Når alle har valgt et billede, så bed deltagerne om at fortælle og forklare, hvorfor de har valgt netop det billede. Lad fortællingen ’stå selv’ – vent med eventuelle opfølgende spørgsmål, til alle har fortalt deres historie/fortælling. Det er vigtigt, at fortællingerne og forklaringerne får lov til at være ubrudt og uden at blive udfordret, rationaliseret eller forsvaret, hvilket kan være risikoen, hvis evaluator stiller spørgsmål undervejs. Noter dig hellere, hvad du gerne vil spørge om og tag en runde med dette efterfølgende.
  • Notaren fastholder perspektiverne undervejs.
  • Når alle har forklaret kan du stille opklarende spørgsmål. Herefter går I videre til det øvrige interview eller proces eller I afslutter sammen.