feb 07

Tidslinjer i interviews

Ofte vil et evalueringsinterview tage afsæt en noget, som nogen har været en del af på den ene eller den anden måde. Det kan være deltagelse i en særlig indsats for en særlig målgruppe, en forandring på en arbejdsplads, et særligt event eller noget helt fjerde.

Når dette ’noget’ strækker sig over en vis tid, gerne over måneder, kan det være et stærkt greb at bruge en tidslinje i interviewet. Processen er simpel:

1.      Medbring et stykke papir, gerne A3 eller flippapir, til hver af deltagerne i interviewet

2.      Bed informanterne om at lave et starttidspunkt for deres tidlinje – der hvor de første gang blev en del af projektet/indsatsen/forløbet

3.      Bed også informanterne om at indtegne den dato, I mødes og en linje mellem de to

4.      Bed nu informanterne om at indtegne det, som du er særligt nysgerrig efter at høre mere om. Det kan være:
a. Højdepunkterne
b. Udfordringer
c. Retningsskifte
d. Vigtige nye indsigter
e. Gennembrud i sagen

5.      Når informanten eller informanterne har indtegnet på deres centrale tidspunkter på tidslinjen, har du et rigtig godt afsæt for det videre interview. Brug nedslagene til at få uddybende forklaringer.

Tidslinjen giver et godt afsæt for at kunne stille præcise og gode spørgsmål, og komme godt rundt om de centrale oplevelser og erfaringer, der er draget i perioden. Derudover er det fysiske elemente ofte en rigtig god ide i interviewet, fordi det giver noget fælles at kigge på, pege på og tage udgangspunkt i. Det nedbringer barrierer og gør asymmetrien i rummet mindre.

Rigtig god fornøjelse.