feb 06

Aktivist-evaluatoren

Vel hjemme fra Det Amerikanske Evalueringsselskabs årskonference i USA er der en bred vifte at pointer, værktøjer og refleksioner der er fulgt med til Danmark. En af de oplægsholdere, som gjorde særligt indtryk var Khalil Biktar, der som repræsentant for EvalYouth fortalte om, hvad den nye generation af evaluatorer er optaget. Han sagde blandt andet;

 “Young Evaluators are note shying away from putting on their activist hat along with their evaluator hat.”

Biktars pointe om aktivisten i evaluatoren rammer ind i en drøftelse, vi gennem længere tid har haft i Ineva: “Må” man mene noget, have holdninger og intentioner på programmets vegne som evaluator? I helt klassisk forstand er evalueringens opgave, groft skitseret, at observere og identificere effekter og årsagerne hertil. Det er i klassisk forstand ikke evaluators opgave og ansvar at indsatsen lykkes. Allerede ved udgivelsen af bogen Innovativ evaluering (2010) gjorde vi op med denne tænkning og lyste på evalueringen med-ansvar for ikke kun at ’prove’ men også at ’improve’ det evaluerede.

Både i italesættelse af, at vi som evaluatorer har en aktivistfunktion og ikke mindst Michael Quinn Pattons nye bog Blue Marble evaluation om evalueringens ansvar for en bæredygtig fremtid, understreger vigtigheden af, at vi som evaluatorer tager ansvaret på os, og én gang for alle opgiver tanken om den ’rene’ objektive, eksterne evaluering. Patton nævnte til konference i Minneapolis, at man i en Blue Marble logik aldrig kan tale om en ’ekstern evaluering’ – hvis fokus grundlæggende er på vores klode, er vi alle beboere på den og må derfor gøre vores ypperste for at også evaluering bidrager til dens fremtid.

Dagsordenen om aktivismen i evaluering og evaluering med fokus på en bæredygtig fremtid er vigtigt, interessant og heldigvis i stigende fokus.

Hvornår bringer du din aktivist-evaluator i spil?