feb 07

4 tips til mobilvenligt spørgeskema

I en tidligere IN-sigt fortalte vi at op imod 55% af alle digitale spørgeskemaer i Danmark bliver udfyldt via mobilen. Dermed er det altafgørende, at deltagerne i din undersøgelse kan læse og interagere problemfrit med spørgeskemaer på telefonen.

I denne IN-sigt vil jeg derfor komme med et par gode råd, når du skal lave et mobilvenligt design til dit spørgeskema.

#1: På mobilen er vi lidt mere utålmodige
Vi bruger ofte mobilen i toget, i venteværelset og foran fjernsynet, og bliver derfor nemmere distraheret. Vær ekstra opmærksom på længden af dit spørgeskema – hold det så kort som muligt, for at få den bedste besvarelsesprocent.

#2: Vi bruger fingrene
Knapper og svarkategorier skal være store nok til at vi kan ramme dem med fingrene. Nedenstående spørgeskema fra Toldstyrelsen er et godt eksempel på store knapper som er lette at ramme. Undgå for alt i verden Drop-Down menuer!

#3: Husk skærmformatet på smartphones
På mobilen er skærmformatet aflangt, og derfor bør du ikke opsætte dit spørgeskema med horisontale svarkategorier. På billederne nedenfor ser du forskellen på et spørgeskema set på pc og mobil. Læg mærke til at respondenten ikke kan se alle svarkategorier, og kan få svært ved at afgive et svar i de små tjekbokse.

#4: Pas på med billeder og videoer
Videoer og billeder kan højne deltagernes forståelse, og ligefrem gør det sjovt at udfylde et spørgeskema. Mobilnetværk kan dog gøre load-tiden lang, og få deltageren til at forlade undersøgelsen før færdiggørelsen – hvilket vi absolut ikke ønsker. Optimér derfor billeder og videoer, og begræns mængden i spørgeskemaet.