feb 07

Difference-in-difference design

Denne uges in-sigt handler om Difference in Difference designs (DiD). Designet kan karakteriseres som en før-efter-måling, hvor man sammenligner et outcome før og efter en given indsats. DiD anvendes således, når effekten af en indsats ønskes undersøgt.

I et DiD skelner man mellem en indsatsgruppe og en kontrolgruppe. Indsats- og kontrolgruppen skabes på baggrund af et eksogent stød – altså en ændring hvor nogle bliver udsat for en indsats, mens andre ikke gør, hvorfor inddeling i de to grupper karakteriseres ”as if random” – altså tilnærmelsesvist tilfældigt. Indsats-gruppen udgøres af de enheder f.eks. personer eller kommuner, som modtager den indsats, man ønsker at undersøge effekten af. Det kan eksempelvis være effekten af en ny skolestruktur i en kommune. Kontrolgruppen udgøres af de personer, som ikke modtager indsatsen.

Et difference in difference design bygger på en antagelse om parallelle trends. Antagelsen om parallelle trends dækker over et kontrafaktisk scenarie med en forventning om, at udviklingen over tid ville have været den samme for begge grupper, hvis ikke der havde været nogen indsats tilstede – dog behøver de to grupper ikke at have samme udgangspunkt men blot samme trend. Altså ville indsatsgruppen uden indsatsen have samme parallelle trend som kontrolgruppen. Idet det ikke er muligt at observere indsatsgruppens udvikling både med og i fravær af indsatsen, bruges kontrolgruppens udvikling som det kontrafaktiske scenarie til at estimere effekten af indsatsen. Måden hvorpå man undersøger om indsats- og kontrolgruppen har samme parallelle trend er ved at undersøge udviklingen i tiden op til første måling før indsatsen. Med antagelsen om parallelle trends, antager man således, at grupperne er sammenlignelige, hvis ikke indsatsen var indtruffet. Altså udregnes effekten ved en indsats ved at sammenligne før- og eftermålingen for både indsats- og kontrolgruppen, hvorefter ændringen for kontrolgruppen fratrækkes indsatsgruppen, og således får man et estimat for effekten af den pågældende indsats (se figur nedenfor).