Workshops og kurser

Vi holder workshops med netop det indhold og fokus, som I ønsker, ligesom vi gerne deltager og bidrager til konferencer og andre åbne fora. Præcis hvad vi skal arbejde med, aftaler vi i fællessskab, ligesom vi sammen aftaler fordelingen mellem teori, metode eller særlige elementer af det at gennemføre evalueringer både internt og med hjælp fra eksterne konsulenter.

Her kan du se et udsnit af de temaer, som vi har erfaring med at holde kurser og workshops om. Hvis I har en særlig udfordring eller ønske, så ræk endelig ud til os, så kan vi sammen finde ud af, om vi er de rigtige til opgaven.

Datavisualisering

Om visuelt at understøtte den vigtige historie i data gennem simple greb og alternative diagrammer i Excel – og evt. om interaktive dash boards.

Kreative metoder til dataindsamling

Om udvidelse af vores værktøjskasse til dataindsamling med mere kreative metoder, så alle får de bedste betingelser for at bidrage med input til evalueringen.

Design din evaluering

Om hvilke overvejelser, drøftelser og valg der skal træffes for at komme fra et opdrag på en evaluering til et stærkt evalueringsdesign.

Evalueringskultur i dagtilbud

Om  hvordan der kan etableres en stærk evalueringskultur i dagtilbud, på en bæredygtig og meningsfuld måde der er intergrebar i den pædagogiske hverdag.

Tag fat i os, hvis du er nysgerrig efter at høre mere.