feb 06

Anvend evaluering

Skridtet fra viden til handling kommer ikke af sig selv. Der er behov for fokus på, hvordan man kommer fra at vide noget, til at viden bliver anvendt til udvikling af praksis. Læs med her og få tips til hvordan viden til handling-processer kan understøttes.

”… it seems that knowledge obstinately refuses to be driven unproblematically into practice” (Greenhaulgh & Wieringa, 2011)

Greenhaulgh og Wieringa har her fat I noget helt central i evalueringsfeltet, som alligevel ofte bliver overset. En evaluering har først egentlig værdi, når den er anvendt, og når nu dette ikke kommer af sig selv, må det medtænkes i evalueringsarbejdet

Hermed nogle af de både simpleste og mest effektfulde greb til at understøtte, at viden bliver anvendt og dermed kommer praksis til gode:

Videndel.

Den på papiret måske simpleste måde at understøtte anvendelse af viden er at videndele. At videndele dækker over, at ledere og medarbejder deler viden, information og erfaringer med hinanden (Lynge, 2019). Det understøtter anvendelse af viden, at det ikke er den enkelte, men hele organisationen, der har opnået en læring og en erkendelse på baggrund af en evaluering.

Del fysisk.

Det vi kan se, husker vi bedre. Brug derfor de fysiske rum som påmindelse om den viden, I gerne vil have forplanter sig ud i praksis. Lav plakater og træk de vigtigste pointer ud i rummet, så alle får øje på det hver dag.

Hav datainformerede dialoger.

At have data- og vidensinformerede dialoger handler om, at der er data ’på bordet’, når der træffes beslutninger, og ved at være opmærksom på det, bliver den data og viden, der eksisterer i organisationen aktiveret og dermed anvendt. De datainformerede dialoger fordrer, at spørgsmål som ’hvad bygger vi det på’ og ’hvad ved vi om det, vi skal træffe beslutning om’ både bliver stillet og besvaret, når nye veje skal trædes.

Skab ejerskab.

Ejerskabet til den etablerede viden har betydning for, om viden bliver anvendt. Det er logisk og et væsentlig argument for, hvorfor evalueringsarbejdet med fordel kan være forankret hos dem, der også skal anvende den. Når vi selv har været med til at etablere og producere viden, har vi større tilbøjelighed til at anvende den.

Ledelsesmæssig support. sidste pointe i forhold til anvendelse er, at det kræver ledelsesmæssig support og legitimitet. Det er lederens ansvar at skabe rum og mulighed for at arbejde med evaluering, og herunder at fokusere på og arbejde med anvendelsen af evaluering. Lederen skal være den vigtigste af alle ambassadører og skal gå forrest i italesættelsen af, at evalueringsarbejdet er meningsfuldt, og at tid, kræfter og fokus på det er en del af personalets opgave. At det er en forventning fra ledelsen side, at arbejdet bliver gjort, og at det bliver anerkendt, når det sker.

Hvor gode er I til at anvende viden fra evalueringer på din arbejdsplads? Hvad kan du gøre, for at viden kommer endnu mere i spil i hverdagen?