feb 06

Evalueringskapacitet

Vi mener, at evalueringskapacitet er noget, som er vigtigt at forholde sig til, når en organisation efterspørger, foretager og/eller bruger en evaluering.

Kort fortalt handler evalueringskapacitet om:

1)     At have evnen til at lave evalueringer af høj kvalitet,

2)     At kunne efterspørge evalueringer

3)     At kunne bruge evalueringer til at reducere usikkerhed, tydeliggøre retning, opbygge fællesskab og/eller understøtte, at læring er en del af alles arbejde.

Det betyder altså, at høj evalueringskapacitet i organisationen, hvor evalueringen foretages, også kan give de bedste forudsætninger for evalueringen og evalueringens videre liv i organisationen.

Evalueringskapacitet er noget, som kan udvikles eller opbygges hos den evaluerende organisation, hos opdragsgiverne og hos modtagerne af evalueringen. Når evalueringskapaciteten skal opbygges er en antagelse, at følgende tre ting skal være til stede: 1) kompetencer, 2) ressourcer og 3) strukturer i organisationen, hvilket gør, at evalueringen kan udføres og anvendes.

En væsentlig pointe, når der snakkes om evalueringskapacitet, er, at evalueringskapacitet ikke er noget, som kan opnås, men opbygningen af evalueringskapacitet er derimod i en fortsat udvikling.

Evalueringskapacitet kan opbygges på forskellige måder, og her kan der sondres mellem direkte kapacitetsopbygning og indirekte kapacitetsopbygning. Et eksempel på direkte kapacitetsopbygning er læringsforløb, hvor man klædes på til at kunne lave evalueringer. Hos Ineva hjælper vi gerne med at opbygge direkte evalueringskapacitet og udbyder sammen med VIA University College ”innovativ evaluator” diplomforløbet. Indirekte evalueringskapacitet styrkes ved ”learning-by-doing” og opbygges ved at komme i gang med at evaluere i praksis og få erfaring indenfor det at evaluere.

Hos Ineva har vi en opmærksomhed på at understøtte, at institutioner, virksomheder og organisationer får mest muligt ud af de evalueringer, der gennemføres. Det gør vi ved at skabe de bedste forudsætninger for opbygning af evalueringskapacitet ved altid at inddrage organisationen og tilrettelægge processen i tæt samarbejde med organisationen.