feb 06

Opstil gode mål

Hos Ineva mener vi, at gode og gennemtænkte mål er et stærkt værktøj, når vi laver evalueringer. Derfor anbefaler vi, at du gennemgår nedenstående tjekliste, hver gang du opstiller et mål for en indsats eller aktivitet. Tjeklisten skal være med til at sikre målets kvalitet og består af syv spørgsmål:

Er dit mål….

… påvirkelig af indsatsen? 

Er det muligt/realistisk at målet kan opnås helt eller delvist igennem den indsats, der er udgangspunktet?

… evaluerbar? 

Kan der igennem indsamling og analyse af data laves en vurdering af, om målet er opnået?

… noget der er ønskværdigt at opnå? 

Er det et vigtigt mål – for borgeren eller for organisationen?

… realistisk? 

Er målet realistisk i forhold til den tidsramme, der er opstillet og for dem som målet vedrører?

… relevant i forhold til kerneopgaven (og/eller lovgivning)?

Er målet knyttet til det formål, som indsatsen retter sig mod?

… adskilt fra indsatsen eller delelementer af indsatser?

Kan du tydeligt adskille målet fra det middel, der er valgt til at opnå målet?

… konkret? 

Er målet til at forstå?

Meningen er så, at når du har opstillet et mål, gennemgår du listen og svarer ja eller nej til hvert af de ovenstående spørgsmål. Til svaret skal du komme med en uddybende forklaring af, hvorfor det forholder sig sådan. Dine svar og din forklaring af svarene skal være med i din vurdering af, om der skal formuleres et nyt mål.

Med udgangspunkt i de syv spørgsmål bliver det lettere at lave gode og gennemtænkte mål. Bruger du andre værktøjer til at opstille mål af høj kvalitet?