feb 07

Os på lineal

I denne uge løfter vi endnu en gang sløret for en af de kreative datainsamlingsmetoder i Kreative metoder til dataindsamling. Metoden, der i denne uge beskrives i in-sigten, hedder Os på Lineal og er fremragende til at bryde formen i et interview ved at bryde en kvalitativ ramme med en kvantitativt tilføjelse.

Helt konkret handler metoden om, at du tegner en stor lineal på noget papir, hænger den op i det rum, hvor I arbejder eller interviewer og med afsæt i et spørgsmål beder deltagerne om at ’placere sig’ på linealen. Dette kan gøres ved at de hver får en post-it, som de kan skrive navn på, og derefter placere på den store lineal.

Det kræver altså ikke det store: en tavle/stort stykke papir, du kan tegne lineal på, post-its og kuglepenne til alle samt et godt spørgsmål eller 3. ’Os på lineal’ er jo reelt set et kvantitativt spørgsmål, som vi gør visuelt og flytter ind i en kvalitativ ramme. Dermed skal spørgsmålet overholde alle de ’klassiske’ spørgeskema-regler og opmærksomheder, som eksempelvis at undgå superlativer og negationer.

Men hvad kan det så? Du opnår både et sceneskifte i interviewet og en visuel fremstilling, hvilket er understøttende for den efterfølgende både individuelle og fælles refleksion. Derudover er det særligt meningsfuldt, at metoden giver gennemsigtighed og synlighed i forhold til gruppens forskellige positioner, hvilket ofte understøtter yderligere dialog og dermed dybde i de kvalitative forklaringer.

Vi anbefaler, at du udvælger et eller ganske få spørgsmål til metoden. På den måde får det en særlig betydning og giver den forandring i rummet, som kan være understøttende og give nye tanker. Hvis der er for mange spørgsmål, er der risiko for, at de bliver besvaret mere mekanisk.