feb 06

Hold styr på fokusgruppeinterviewet

En både udbredt og relevant overvejelse i forbindelse med afholdelse af fokusgruppeinterviews handler om, om den eller de med den ’højeste’ stemme eller de mest bestemte meninger, overtager interviewet og gør det vanskeligt for de øvrige deltagende at komme til orde. I denne uges IN-sigt bringes 3 gode råd til at imødekomme denne problematik.

1) Stil nogle af spørgsmålene til en bestemt informant – evt. ved at tiltale vedkommende med navn. Bed dernæst de øvrige supplere. På den måde sikres det, at den først adspurgte får lov at give sit svar. I denne situation er det således muligt at spørge den eller dem, der indtil da ikke har sagt så meget.

2) Stil et spørgsmål i plenum og bed alle nedsrkive 3 stikord til svaret. Bed dernæst alle gennemgå deres stikord og forklare dem.

3) Stil spørgsmål, der tvinger informanterne til at skifte perspektiv. Spørg eksempelvis til hvordan informanterne tror at borgerne/deres kollegaer/deres leder har oplevet XX situation eller YY omstrukturering. På den måde tvinges informanterne – også dem med stærke meninger – til at tage en anden aktørs perspektiv.