feb 06

Evaluer efter principper

Hvordan evaluerer vi i komplekse og dynamiske systemer, hvor retningslinjer i højere grad er guidende end bestemte outcome-sammenhænge?

Principfokuseret evaluering går kort fortalt ud på, at identificere grundlæggende principper for en indsats eller en organisation, og anvende dem som både drivere af projektet og som evalueringens udgangspunkt. I principfokuseret evaluering er det derfor principperne, der er genstand for evaluering. Her er udgangspunktet typisk at besvare tre centrale spørgsmål:

  1. Betragtes principperne som meningsfulde for de involverede aktører?
  2. Kan der identificeres konkret arbejde på baggrund af principperne – og hvordan? 
  3. Såfremt punkt 2 besvares positivt: Giver dette de ønskede resultater?

Som greb står denne evalueringstilgang i modsætning til den klassiske programteori, hvor antagelsen er, at når vi gør A, så sker B med effekt C. Principfokuseret evaluering anvendes i stedet til at navigere i komplekse og dynamiske systemer, hvor vi i højere grad har behov for retningslinjer, som på et mere overordnet plan guider en indsats eller en organisation mod en bestemt adfærd.