Ekstern evaluering

I Ineva er vi specialiserede i at lave evalueringer, som understøtter udvikling og forandring af praksis. Evalueringerne giver nye input, når de tager afsæt i netop den praksis og kontekst, som omgiver den konkrete opgave. For os handler evaluering om at forstå praksis for at kunne komme med kvalificerede bud på, hvordan den styrkes fremadrettet. Evaluering skal drive innovation af praksis og give mening for praktikerne i deres organisatoriske opgaver. Afsættet for vores evalueringer er altså, hvilken anvendelse evalueringen er tiltænkt, hvilke interessenter der er, hvem aktørerne er og hvilken kontekst evalueringen skal gennemføres i.

Vi anvender et bredt udvalg af metoder og greb, som altid tilpasses den enkelte opgave i samarbejde med jer. I kan trygt læne jer ind i, at vi håndterer både evalueringsdesign, selve evalueringen og formidlingen af resultaterne med stor erfaring, fleksibilitet og med fokus på, hvordan vi kan hjælpe indsatsen godt på vej videre baseret på de vigtige erfaringer og konklusioner i indsatsen.

VI VED, AT RESULTATER SKABES AF MENNESKER

Efterspørgsel og anvendelse

Enhver ekstern evaluering igangsættes med at afdække efterspørgslen – hvad skal evalueringen gøre os klogere på? Hvad skal den evaluering, vi skal i gang med anvendes til?

Den rigtige data

Vi er optaget af at anvende en bred vifte at dataindsamlingsmetoder, så vi sikrer, at de rette får  mulighed for at give sig til kende. Vi anvender både de klassiske metoder og mere kreative metoder til dataindsamling.

Målrettet formidling

Evalueringen er først i  mål, når den er formidlet til den eller de forskellige målgrupper, som skal anvende den. Vi har bred erfaring med mange forskellige typer formidling – vi gør meget og andet end at skrive rapporter.

Tag fat i os, hvis du er nysgerrig efter at høre mere.