Large without Sidebar

mar 25

Bog: Vidensinformeret ledelse

Forfatter: Malene Skov Dinesen Udgivelse: 2017 Vidensinformeret ledelse - bedre beslutninger i den offentlige sektor er et bidrag ind i den offentlige sektors søgen efter, hvordan ledere bruger viden og data til at underbygge og træffe beslutninger, uden at det fører til overstyring og målmylder. Hvad kan være mere vigtigt... read more →
mar 25

Bog: Evalueringskultur i dagtilbud

Forfatter: Malene Skov Dinesen Udgivelse: 2020 Med den styrkede pædagogiske læreplan er etableringen af en evalueringskultur blevet en central del af det pædagogiske arbejde i dagtilbud. Den pædagogiske praksis indeholder mange elementer, som er afgørende i evalueringsarbejdet: observation, nysgerrighed og ønsket om at blive klogere og træffe bedre beslutninger. Mange... read more →
feb 26

Bog: Kreative metoder til dataindsamling

Konkrete greb og redskaber til alle, der arbejder med dataindsamling i evalueringer, undersøgelser, brugerinddragelse mv. De fleste, der arbejder med dataindsamling, har et repertoire af velkendte og velafprøvede metoder at ty til. De klassiske metoder som interviews og spørgeskemaundersøgelser ligger på rygraden og kan give solide data og viden. Men... read more →
feb 07

4 tips til mobilvenligt spørgeskema

I en tidligere IN-sigt fortalte vi at op imod 55% af alle digitale spørgeskemaer i Danmark bliver udfyldt via mobilen. Dermed er det altafgørende, at deltagerne i din undersøgelse kan læse og interagere problemfrit med spørgeskemaer på telefonen. I denne IN-sigt vil jeg derfor komme med et par gode råd,... read more →
feb 07

3 tips til den kreative dataindsamler

Når du vælger at gå ud over den ’almindelige’ datamæssige værktøjskasse har du naturligvis først og fremmest brug for at have kendskab til metoderne. Men valget forudsætter mere og andet end det, fordi det udfordrer både vores egen og deltageres forventninger om, hvad der skal ske i dataindsamlingen. Derfor får... read more →
feb 07

Os på lineal

I denne uge løfter vi endnu en gang sløret for en af de kreative datainsamlingsmetoder i Kreative metoder til dataindsamling. Metoden, der i denne uge beskrives i in-sigten, hedder Os på Lineal og er fremragende til at bryde formen i et interview ved at bryde en kvalitativ ramme med en... read more →
feb 07

Vælg et billede

I bogen Kreative metoder til dataindsamling er den lange forklaring på arbejdet med Vælg et billede. Her kommer den korte version. FORBEREDELSE Beslut med hvilke(t) spørgsmål, og hvor du vil arbejde med billeder. Metoden er særligt velegnet til at åbne eller lukke interviews og processer. Når billeder bruges til at... read more →
feb 07

Tidslinjer i interviews

Ofte vil et evalueringsinterview tage afsæt en noget, som nogen har været en del af på den ene eller den anden måde. Det kan være deltagelse i en særlig indsats for en særlig målgruppe, en forandring på en arbejdsplads, et særligt event eller noget helt fjerde. Når dette ’noget’ strækker... read more →
feb 07

Spørgsmålstyper i det kvalitative interview

De fleste er nok bekendte med, at et godt kvalitativt interview kræver både planlægning, grundig forberedelse, og ikke mindst et klart mål for, hvilken viden man ønsker at indsamle i sine interviews. Men selve interviewsituationen og interviewerens måde at spørge ind til informanten på, er mindst ligeså afgørende for, hvilken... read more →
feb 07

Likert-skala i spørgeskema

Likert-skalaer måler forskellige grader af holdninger eller meninger, og består normalt af et spørgsmål eller udsagn med fem til syv mulige svar. Med en Likert-skala får den adspurgte mulighed for at nuancere sine svar udover det simple ja/nej. Der er mange forskellige måder at formulere spørgsmålene og svarkategorierne på. Nedenfor... read more →