Medium without Sidebar

Bog: Vidensinformeret ledelse

Forfatter: Malene Skov Dinesen Udgivelse: 2017 Vidensinformeret ledelse - bedre beslutninger i den offentlige sektor er et bidrag ind i den offentlige sektors søgen efter, hvordan ledere bruger viden og... read more →

Bog: Evalueringskultur i dagtilbud

Forfatter: Malene Skov Dinesen Udgivelse: 2020 Med den styrkede pædagogiske læreplan er etableringen af en evalueringskultur blevet en central del af det pædagogiske arbejde i dagtilbud. Den pædagogiske praksis indeholder... read more →

Bog: Kreative metoder til dataindsamling

Konkrete greb og redskaber til alle, der arbejder med dataindsamling i evalueringer, undersøgelser, brugerinddragelse mv. De fleste, der arbejder med dataindsamling, har et repertoire af velkendte og velafprøvede metoder at... read more →

3 tips til den kreative dataindsamler

Når du vælger at gå ud over den ’almindelige’ datamæssige værktøjskasse har du naturligvis først og fremmest brug for at have kendskab til metoderne. Men valget forudsætter mere og andet... read more →

Os på lineal

I denne uge løfter vi endnu en gang sløret for en af de kreative datainsamlingsmetoder i Kreative metoder til dataindsamling. Metoden, der i denne uge beskrives i in-sigten, hedder Os... read more →

Vælg et billede

I bogen Kreative metoder til dataindsamling er den lange forklaring på arbejdet med Vælg et billede. Her kommer den korte version. FORBEREDELSE Beslut med hvilke(t) spørgsmål, og hvor du vil... read more →

Tidslinjer i interviews

Ofte vil et evalueringsinterview tage afsæt en noget, som nogen har været en del af på den ene eller den anden måde. Det kan være deltagelse i en særlig indsats... read more →

Likert-skala i spørgeskema

Likert-skalaer måler forskellige grader af holdninger eller meninger, og består normalt af et spørgsmål eller udsagn med fem til syv mulige svar. Med en Likert-skala får den adspurgte mulighed for... read more →