Evaluering af Erhvervstanken

Projektets udgangspunkt er, at Odense Kommune ønsker at formilde viden om STEM-orienterede erhvervsuddannelser til de 18-24-årige via STEM-teknologier – blandt andet ved brug af robotter, Virtual Reality og andre interaktive informationsløsninger. Dette foregår i Erhvervstanken – et oplysningscenter, hvor de besøgende inviteres indenfor til en interaktiv digital og analog oplevelse. Besøgende får gennem en app tildelt missioner om de mere end 100 muligheder for at tage en erhvervsuddannelse. Missionerne løses ved enten at tage et billede eller at optage en kort video. Projektets centrale aktiviteter er indkøb af ny STEM-teknologi samt udvikling af målrettet formidling, så unge klædes bedst muligt på til at vælge en STEM-orienteret erhvervsuddannelse.

Ineva har henover 2023 besøgt Erhvervstanken og lavet deltagerobservationer i forbindelse med 5 besøg, hvor forskellige unge gennem teknologi og afprøvninger, har stiftet bekendtskab med de mange muligheder for erhvervsuddannelser. På de 5 besøg har vi mødt 5 forskellige grupper af unge – både fra gymnasier, netværkshold og uddannelsesbasen. Der er ligeledes foretaget interviews med de forskellige fagpersoner, der har berøring med de unge samt med Erhvervstankens projektleder.

På baggrund af evalueringen er der udarbejdet 5 læringsnotater, der indeholder konklusioner og anbefalinger til det videre arbejde i Erhvervstanken samt en samlet evalueringsrapport, der samler op på projektets målsætninger og succeskriterier.