Evaluering af ’Supply Chain Resilience i små og mellemstore produktionsvirksomheder’

Gennem vores samarbejde med Industriens Fond, er vi blevet knyttet til projektet Supply Chain Resilience i små og mellemstore produktionsvirksomheder’.

Projektets formål er at udvikle danske produktions SMV’ers Supply Chain Resilience (SCR). Dette sker gennem udvikling og forankring af risikostyringsværktøjer og kompetencer og ligeledes ved at identificere og adressere danske produktions SMV’ers supply chain sårbarheder med henblik på at opbygge en markant større SCR bredt indenfor dette virksomhedssegment. Målet er således, at målgruppen styrkes og udvikler resilience til at kunne håndtere den nuværende COVID-19 krise og fremtidige pandemier eller andre forstyrrelser.

Ineva har været knyttet til projektet fra start og har bistået med udarbejdelse af en evalueringsstrategi samt faciliteret arbejdet med at udfylde projektets forandringsteori. Der er sket en del forskellig dataindsamling i projektet – noget varetaget af projektteamet og noget af Ineva. Blandt andet er der lavet casestudier på virksomhedsniveau i to iterationer undervejs i projektet. Her har Ineva indsamlet data på virksomhedernes forandringsrejse og dokumenteret deres udvikling hen imod mere og bedre SCR.

  • Date april 12, 2024
  • Tags Iværksætteri, Sikkerhed