Evaluering af tilsynet af den danske jernbane

Ineva har evalueret den samlede tilsynsindsats med den danske jernbane for Trafikstyrelsen, med det formål at give svar på hvorvidt og hvordan tilsynsindsatsen er understøttende for virksomhedernes arbejde med sikkerheden i jernbanedriften. Evalueringen blev gennemført i en kombination af tekstanalyse af relevante dokumenter, samt et stort antal interviews med de virksomheder, som er underlagt tilsynet samt med repræsentanter fra Trafikstyrelsen.

Evalueringen resulterede i en række konklusioner og tilknyttede anbefalinger, og understøttede dermed både dokumentation af den værdi, der allerede etableres i samarbejdet mellem virksomheder og tilsyn, ligesom der blev peget på de uindfriede potentialer for endnu større værdi.

Related Projects