Evaluering af Tryg i Sydøstjylland

Ineva er evalutor på projektet Tryg i Sydøstjylland og undersøger derforuden hvordan den tidlige indsats mod stalking kan styrkes. Dansk Stalkingcenter har i samarbejde med 7 kommuner i det Sydøstjyske samt Sydøstjyllands Politi etableret projektet ‘Tryg i Sydøstjylland’. Her arbejdes der på at styrke det kommunale fokus og kompetetencer i forhold til at få øje på og håndtere begyndende og egentlig stalking. I tæt samarbejde med politiet arbejdes der på at styrke samarbejdsfladerne og skabe større opmærksomhed på problemet.

Ineva er evaluator på Tryg i Sydøstjylland, og arbejder med et kvalitativt udgangspunkt med at inddrage alle aktørerne omkring projektet. Der er i evalueringen særligt fokus på at afdække de kontekstuelle faktorer i de involverede kommuner, som har betydning for hvordan strukturen og implementeringen af projektet bedst lykkes. Dette med fokus på at give viden både til de involverede kommuner og til resten af de danske kommuner, som ønsker at styrke fokus på stalking. En del af evalueringens slutprodukter er dermed en implementeringsstrategi, som skal understøtte spredning af de gode erfaringer fra projektet.