Evaluering af Idræt for sindet for DAI

Ineva har gennemført evaluering af Idræt for sindet, som er et samarbejde mellem Dansk Arbejder Idræt (DAI), DGI og en række af de danske kommuner under programmet Bevæg dig for livet. Idræt for sindet er et foreningstilbud på mennesker med funktionsnedsættelser og psykiske udfordringer, og gennem evalueringen står det helt tydeligt frem, at tilbuddet er overordentligt værdiskabende for målgruppen. Igennem indsamling af 175 spørgeskemaer supplereret med interviews med både medlemmer og kommunale chefer, har evalueringen vist, at Idræt for sindet skaber øget livskvalitet, mindre ensomhed – samlet set både mental og fysisk sundhed for brugerne. Idræft for sindet giver værdi, både økonomiske og menneskeligt.

Læs den samlede evaluering af Idræt for sindet her.

Related Projects