Evaluering af Livsliniens organisering

Ineva har evalueret Livslinien organisering og struktur i forbindelse med udvidelse af organisationen til at rumme også en afdeling i Aarhus. Livslinien bidrager hver dag med rådgivning til mennesker i stor krise og for at kunne løfte denne vigtige opgave er der brug for en stærk organisation bag. Livslinien har altid haft hovedkontor i København, og i ønsket om at rekruttere flere frivillige og styrke arbejdet med rådgivningen blev der i 2021 åbnet en afdeling i Aarhus.

Ineva har gennemført en evalueringen, hvor fokus har været på læring i forhold til åbningen af Aarhus-afdelingen. Gennem inddragelse af både medarbejdere og frivillige, bidrog evalueringen med input til både hvilken erfaringer der kan tages med, og hvordan organiseringen kunne styrkes på evalueringstidspunktet.

 

  • Date februar 25, 2024
  • Tags Sundhed