Evaluering af Far på barsel

Ineva evaluerer projektet Far på barsel for Forum for mænds sundhed. Far på barsel er et landsdækkende projekt, hvor der skabes rammer for fædre på barsel gennem fælles aktiviteter omkring sport, legestuer, ture i naturen eller andet. Der er samarbejde med lokale sundhedsplejersker for at skabe de bedre rammer om fædrenes mødesteder.

Evalueringen er gennemført både kvalitativt gennem inddragelse af farambassadører og kvantitativt gennem inddragelse af både kommunale samarbejdspartnere og sundhedsplejersker. Der er både udarbejdet en midtvejsevaluering og en slutevaluering, som har til formål både at samle op på hvilken værdi Far på barsel har skabt og hvordan der kan arbejdes videre fremadrettet.