Projektunderstøtter for ‘danmark’

Sygeforsikringen ‘danmark’ donerer, gennem ”sundhedsdonationer”, en del af investeringsoverskuddet til projekter indenfor forskning, forebyggelse og oplysning. Sådan støttes det vigtige arbejde, der foregår med at forebygge, at sygdomme overhovedet opstår og samtidig forbedre behandlingen af dem, hvis de opstår.

Ineva har siden 2023 været tilknyttet Sundhedsdonationer som projektunderstøtter og løbende sparringspartner for ‘danmark’. Vi følger projekterne inden for forebyggelse og oplysning, og bidrager med sparring både i forhold til projektstyring, dokumentation og løbende læring. Rollen udfolder sig meget forskelligt i projekterne, både fordi formålene med projekterne spænder bredt, men også fordi organisationerne der har fået donation af Sundhedsdonationer naturligt er meget forskellige både i størrelse og erfaring med at styre projekter af denne karakter.

Foruden projektunderstøttelsen arbejder vi løbende med ‘danmark’ om udarbejdelse af analyser og opsætning af enkle logikker, der kan skabe overblik og understøtte beslutningerne om de næste donationer.

Samarbejdet og mødet med alle de ambitiøse og dygtige organisationer og mennesker, der arbejder med sundhedsdonationerne er en kæmpe fornøjelse. Det er et privilegium at få lov til at have en lille finger med i projekter, der helt tydelig gør en stor forskel for danskerne.

Læs mere om Sundhedsdonationer her.