Evaluering af Vold som udtryksform

Ineva har været evaluator på projektet “Vold som Udtryksform” for Socialt udviklingscenter SUS. Formålet med VSU er “At forebygge vold og trusler på danske arbejdspladser og at begrænse omfanget af de skadevirkninger, som volden kan medføre“.

Vold som Udtryksform (VSU) blev etableret i 1992 i forbindelse med en konference om vold og voldsforebyggelse. I de første år blev Vold som Udtryksform finansieret fra landets amter, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, faglige organisationer, bruger- og pårørendeorganisationer samt ministerier.

Fra 2007-2013 blev VSU finansieret af Folketingets Satspulje, og efter perioden blev endnu en bevilling tildelt, denne gang til arbejdet med VSU fra 2014-2017. Socialt Udviklingscenter SUS har i begge perioder fra Satspuljen været sekretariat for VSU og har været ansvarlig for driften.

Evalueringen af VSU havde fokus på at afdække, hvilken betydning arbejdet har haft på det voldforebyggende arbejde og holdningerne til vold og trusler på arbejdspladsen generelt. Evalueringen blev gennemført med mixede metoder, hvormed der både blev gennemført spørgeskemaundersøgelser hos de arbejdspladser, der har haft samarbejde med VSU, og der blev gennemført 15 interviews med aktørere omkring VSU. Projektmedarbejderne i VSU blev inddraget i workshops både i opstarten og afslutningen af evalueringsprocessen.

Evalueringen af VSU er en af de mest entydigt positive evalueringer, vi har gennemført i Ineva. Evalueringen viste tydeligt, at VSU har relevans på arbejdspladserne, og at arbejdet gør en stor forskel både for den måde, man ser på vold og trusler på arbejdspladsen og hvordan medarbejderne helt konkret kan agere, hvis de står i situationer der er ved at eskalere. Derfor var der kun én anbefaling i evalueringen; nemlig at fastholde arbejde med VSU. Det var derfor med stor glæde, at vi et par måneder efter aflevering af evalueringen fik besked fra SUS om, at den næste periode er sikret igennem Satspuljerne. Det giver fantastisk meget mening at være evaluator, når vi kan være med til at sætte lys på så godt og meningsfuldt arbejde, som vi så i VSU.