Evaluering af politiker for en dag

Ineva har gennemført en evaluering af Folketingets ’Politiker for en dag’ – et interaktivt rollespil på Christiansborg for skolernes ældste klasser. Formålet med undersøgelsen var at afdække hvilken efterspørgsel, der er for ’Politiker for en dag’, således at det blev muligt at træffe kvalificerede beslutninger om spillets fremtid. Der er et stort ønske i Folketinget om, at Politiker for en dag skal være en mulighed for så mange elever som muligt, og derfor var det interessant at undersøge, hvilke faktorer der har indflydelse på, om skoleklasser besøger spillet.

Undersøgelsen blev gennemført i en kombination af kvantitative og kvalitative indsamlinger med lærere på danske grundskoler som informanter. Kombination af kvantitativ og kvalitativ indsamling blev valgt for både at få bredden og dybden på forklaringerne, idet der både var behov for at vide noget bredt om eksempelvis, hvor mange der har en særlig holdning til spillet og om skolernes geografiske placering havde en betydning, ligesom der var brug for nuancerede forklaringer på, hvorvidt ’Politiker for en dag’ forekommer som et attraktivt tilbud eller ej.

Foruden den konkrete undersøgelse bidrog Ineva med sparring til Folketingets arbejdsgruppe i forhold til deres metodiske overvejelser om den videre proces med at indsamle viden og udvikle spillet.

Ud over evaluering af Politiker for en dag har Ineva også evalueret rundvisningerne på Christiansborg og undervisningsmateriale til samfundsfag i 8. og 9. klasse. Vi sætter rigtig stor pris på det langvarige samarbejde med Folketinget, og er glade for at have en lille bitte finger med i formidlingen af det danske demokrati.