Evaluering af MusicBusiness 2020

Projektet MB2020s overordnede formål var og er fortsat at skabe øget omsætning/ nye jobmuligheder for komponister og sangskrivere gennem projektets tre hovedaktiviteter; forretningsudvikling, coaching og netværk.

Fokus i evalueringen var således dels at vurdere hvorvidt og i hvilket omfang de opstillede mål var nået både for de enkelte aktiviteter men også for projektet samlet set, at se på hvad der havde skabt resultater (hvilke aktiviteter har virket for hvem under hvilke omstændigheder?) og dels at give fremadrettede input til arbejdet med at finde nye veje til komponister og sangskriveres indtjeningsgrundlag.

I arbejdet med evalueringen indsamlede vi og analyserede data i en iterativ proces i dialog med evalueringens interessenter. På den måde sikrede vi, at evalueringens viden blev bragt tilbage til praksis løbende og dermed kvalificerede de indsigter, vi erkendte undervejs. Dataindsamlingen blev på denne måde en form for ’dobbeltaktivitet’, idet deltagerne (projektdeltagere, komponister og sangskrivere) foruden at de bidrog til dataindsamlingen også fik nye indsigter i og perspektiver på deres arbejde ved at medvirke i processen.

  • Date februar 25, 2024
  • Tags Arbejdsglæde, Kultur