Evaluering af Mænds Mødesteder

Ineva evaluerer Mænds Mødesteder for Forum for Mænds Sundhed. Mænds Mødesteder er fællesskaber for mænd, hvor mænd mødes om aktiviteter, de finder interessante. Det første Mænds Mødested blev etableret i 2015. Netværket af Mænds Mødesteder i Danmark er non-profit og ikke-kommercielle mødesteder, som er åbne for alle mænd i alderen +18 år. Deres primære formål er at skabe et trygt og venligt miljø, hvor mænd kan være sammen om meningsfulde projekter i deres eget tempo og i selskab med andre mænd.

Ineva evaluerer Mænds Mødesteder med fokus på at etablere viden om, hvad et godt mødested indeholder, og hvilken værdi og betydning det at være en del af et mødested har for de mænd, som bruger tilbuddet. Der arbejdes både med kvalitative og kvantitative dataindsamlinger, så vi får både viden i bredden og i dybden.

Til nu viser evalueringen af mødestederne har stor betydning for de mænd, der involverer sig i det. Det skaber fællesskaber og mindsker ensomhed. Læs mere om Mænds Mødesteder her.