Evaluering af Kreativitet og mental sundhed i virksomhedsledelse

Støttet af Velliv Foreningen arbejder konsulentvirksomheden Trintrin med projektet Kreativitet og Mental Sundhed i Virksomhedsledelse. Projektet har til formål at øge trivsel, mental sundhed og engagement på arbejdspladsen med kreativiteten som værktøj gennem et forløb i 2022-2023. De involverede virksomheder er tre små/mellemstore landbrug, hvis ledelse har deltaget på diverse internater og møder som en del af forløbet. Inevas rolle er gennem projektets forløb at evaluere undervejs og se, hvilke virkninger forløbet har på de tre landbrug.

Udover at udarbejde et evalueringsdesign, arbejder Ineva tæt sammen med TrinTrin for at lave en forandringsteori, der er baseret på projektets egne præmisser og sikrer evalueringens sigte. Denne evaluering er særlig på den måde, at kreativitet i virksomhedsledelse som driver for mental sundhed skal udfoldes og evalueres på arbejdspladser, der normalt kan anses for værende effektiviserede og automatiserede. At evaluere i et sådan felt med meget forskelligartede kulturer, der mødes, er altid interessant, ligesom det er interessant at evaluere begreber som kreativitet og mental sundhed, idet disse begreber altid kræver en del operationalisering og arbejde.

Foruden det indholdsmæssigt interessante i denne evaluering er også designet interessant: Her bruges mixed methods i en baseline-, midt- og slutevaluering. Vi samler altså kvantitativ data lige inden projektet starter op, som kan sammenlignes med en ny omgang tilsvarende data fra projektets slutning. Dette suppleres og kvalificeres af interviews og observationer på landbrugene, som så samlet ender ud i en midtvejs- og en slutrapport. Således understøtter Ineva projektet undervejs ved at bidrage med forbedringspotentialer forankret i projektets udvikling.

Det er en spændende evaluering, som vi er glade for, at være evaluator på – det er ikke ofte, vores arbejde indebærer besøg hos grisestalde.