Evaluering af GRO

Ineva har evalueret projektet GRO, som Aron med støtte fra Velliv Foreningen har gennemført med fokus på at skabe bedre rammer for personer med prækære arbejdsforhold – dette være sig kunst- og kulturarbejdere. Fælles for mange kunst- og kulturarbejdere er, at de arbejder fra projekt til projekt og med freelanceansættelser. Det er belastende både konkret økonomisk og for potentiel stress og udbrændthed. Gennem projektet GRO arbejdede Aron med udvikling af et redskab til vækstforløb, som blev gennemført i en række forbund.

Evalueringen er gennemført i en kombination af kvalitative og kvantitative metoder og med inddragelse af alle aktører omkring GRO. Fokus i evalueringen var både at etablere viden om hvilken værdi og betydning, GRO havde for deltagerne og ikke mindst at etablere viden om, hvorvidt og i hvilken grad vækstgruppeforløb var en velegnet og bæredygtig metode til understøttelse af arbejdsglæde og mental sundhed i prækære fag.