Evaluering af Genvej – til dit barns digitale liv

Ineva er evaluator på Genvej – til dit barns digitale liv, som er et tilbud til forældre og omsorgspersoner, hvor de kan få hjælp til at engagere sig i deres barns digitale liv. Genvej – til dit barns digitale liv er et partnerskab mellem Ole Kirk’s Fond, Trygfonden og Forbrugerrådet Tænk i samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår, Mary Fonden og Medierådet for Børn og Unge.

Ineva er tilknyttet projektet som evaluator, og undersøger løbende hvorvidt og i hvilken grad det lykkes Genvej at indfri ambitionerne og aktivere forældrenes interesse og fokus på deres børns digitale liv. Der gennemføres løbende repræsentative undersøgelser i den danske befolkning, for at afdække kendskabet, relevansen og anvendelsen af Genvej. Dertil gennemføres der løbende kvalitativ dataindsamling, hvor forældre bevæger sig rundt på Genvejs kanaler og interviewes om deres interaktion og hvad det giver anledning til.

Vi er i Ineva utroligt glade for samarbejdet – det er et stort privilegium at få lov til at følge et så ambitiøst og vigtigt projekt.

Besøg Genvej her.