Evaluering af DGI’s værdiskabelse

I 2019 evaluerede Ineva DGI’s værdiskabelse, herunder hvordan organiseringen hhv. hæmmer og fremmer opnåelsen af de mål og den værdi, der arbejdes frem imod i organisationen samlet set. Det primære fokus var på DGI’s værdiskabelse udadtil for foreninger og samarbejdspartnere, og herunder hvordan den interne værdiskabelse bedst muligt understøtter den eksterne. Dermed var ønsket at etablere en præcis evaluering, som ikke bare omhandlede DGI’s interne og eksterne omdømme, men en evaluering der kunne skabe reel viden om effekter af daværende organisering og forvaltningen heraf.
Evalueringen byggede på indledende arbejdsmøder med arbejdsgruppen med fokus på præcisering af evalueringens efterspørgsel, samt en identificering af værdiindikatorer for DGI som organisation. Herudover blev der indsamlet et omfangsrigt kvalitativt datamateriale, baseret på 155 interviews af foreninger og kommuner samt alle ledelsesniveauer i DGI.
Det dybdegående kvalitative arbejde resulterede i nuancerede beskrivelser af værdiskabelse set fra de forskellige aktørgruppers synspunkter. Evalueringens konklusioner gav DGI et indblik i hvordan både kommuner og foreninger oplever dem som organisation i relation til værdiindikatorerne og anbefalingerne et blik på potentielle forandringsmuligheder på både et organisatorisk og strategisk niveau.
Det er en af de evalueringsopgaver vi vil tænke tilbage på langt ud i fremtiden. Både pga. det store kvalitative arbejde, men i høj grad også fordi er rigtig stolte af at være med til at bidrage til udviklingen af foreningsdanmark.

Viceadministrerende direktør, Trols Rasmussen har udtalt om samarbejdet:

Ineva har på kort tid vist sig i stand til at agere i en meget kompleks organisation som DGI er. Ineva kan tydeligvis deres evalueringshåndværk. Ineva er handlingsorienterede på et velunderbygget grundlag Ineva er handlingsanvisende på en måde som både er respektfuld over for fakta og over for organisationens særlige historie