Evaluering af borgerbetjeningen i Odsherred Kommune

Ineva udførte i 2021 og igen i 2022 en evaluering af borgerbetjeningen i Odsherred Kommune med fokus på at afdække, hvorvidt og i hvilken grad de opstillede mål og ambitioner for borgerbetjeningen blev indfriet, herunder hvorvidt ambitionerne med den udvidede åbningstid gennem brug af Den Digitale Hotline (DDH) og tidsbestilling blev indfriet, hvorvidt borgerne oplevede, at de kunne få adgang til kommunen på et tilfredsstillende niveau, samt hvorvidt integrationen af DDH og tidsbestilling blev oplevet som ressourcefrigivende hos centrale medarbejdere.

Evalueringen var rettet mod det politiske niveau samt direktionen og chefgruppen med ønsket om at bidrage med viden til det fremadrettede arbejde med borgerbetjeningen i Odsherred Kommune.

I evalueringen blev den generelle tilfredshed med borgerbetjeningen afdækket både blandt medarbejdere og borgere, ligesom tilfredsheden med en række forskellige faktorer såsom tilfredshed med DDH, tidsbestillingssystemet (tilgængeligheden), serviceniveauet og fagligheden blandt medarbejderne i kommunen blev belyst. Analysen baserede sig på både kvantitative og kvalitative data; evalueringens resultater byggede således på både et spørgeskema udsendt via eBoks til kommunens over 60.000 borgere og sommerhusejere samt på en række interviews med borgere og medarbejdere.

Odsherred Kommune fik på baggrund af evalueringen indsigt i, hvordan de nye tiltag i borgerbetjeningen er blevet modtaget, og kommunen fik dermed indsigt i, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder. Evalueringen kan således være med til at kvalificere det fremadrettede arbejde med at yde den bedst mulige service for borgerne i kommunen.

Ineva fik følgende udtalelse om forløbet:

”Hvor er det dog et gennemarbejdet og brugbart produkt, I har formået at udarbejde på forholdsvis kort tid. Jeg er imponeret. Og hvor er det fint med den systematiske struktur i gennemgangen, hvor I har emneopdelt. Jeg er vild med, at det er så handlingsrettet – og ikke blot en evaluering af ’Rigets tilstand’. Jeg skal nok anbefale jer varmt i fremtiden”. (Borgerrådgiver i Odsherred Kommune Louise Hare Stidsen) 

Du kan læse meget mere om evalueringen her