Evaluering af Boostcamp

Ineva evaluerer Boostcamp for Specialområde autisme i Region Midt. Boostcamp er et højskolelignende tilbud for voksne autister, hvor der gennem fællesskab med andre autister, undervisning i både autismerelaterede fag og linjefag arbejdes med at skabe gode oplevelser og udvikling for deltagerne.

Evalueringen følger Boostcamp i hele projektperioden, som løber over flere år. Vi har bistået med udvikling af forandringsteorien og arbejder både kvalitativt og kvantitativt med inddragelse af både deltagere, undervisere, peers, pædagoger og kommunale samarbejdspartnere. Helt særligt – og ganske fantastisk – er der i projektet afsat ressourcer til, at vi som evaluatorer får understøttelse af autistiske peers. Vi har fået sparring på både udarbejdelse af spørgeskema, udarbejdelse af interviewguide, og hvordan vi bedst kommunikerer både før og under dataindsamlingen. Det er en uvurderlig hjælp, og har utrolig stor betydning for vores tryghed i at invitere deltagere ind i dataindsamling, som er afgørende vigtig for evalueringen, og som samtidig bliver en god oplevelse af deltage i og bidrage til.

Der kom i en af sparringssessionerne en vigtig pointe, som vi tager med os både i Boostcamp og i øvrigt. Vi havde lavet udkast til spørgeskema, og helt klassiske skrevet ‘det tager 5-7 minutter at besvare spørgeskemaet’. Tilbagemeldingen var, at det ville jo være meget individuelt, hvor meget tid man bruger på et spørgeskema, og at det ville være bedre at oplyse, hvor mange spørgsmål spørgeskemaet bestod af. Så åbenlyst og alligevel har vi altid oplyst det antagede tidsforbrug – det ændrer vi fremadrettet.