Evaluering af Bevæg dig for livet

neva har gennemført evaluering af 1. bølge a DGI og DIFs ambitiøse indsats for at få flere til at bevæge sig og få flere danskere til at være foreningsaktive. Evalueringen havde til formål at identificere effekter og få indsigter, der kan anvendes i det videre visionsarbejde.

Evalueringen blev gennemført med både kvalitative og kvantitative metoder. Samlet set blev der lavet 86 interviews og indsamlet over 500 spørgeskemabesvarelser foruden inddragelse af nationale undersøgelser om den danske befolknings motionsvaner. Med så stort et datamateriale, var det muligt både at give indsigter på tværs af det store visionsarbejde, og samtidig afrapporterer på caseniveau til hver af de 12 visionsaftaler, som arbejder frem imod flere aktive danskere.

Bevæg dig for livet er en ambitiøs satsning i et kompleks felt, hvilket evalueringen skulle navigere i. Det betød tæt samarbejde mellem DGI, DIF og Ineva undervejs for at understøtte at evalueringen blev så anvendelig og nuanceret som muligt. DGI og DIF valgte efter afrapportering at gennemføre en stor fortolkningsproces, hvor der gennem over 10 workshops blev arbejdet med anvendelsen af evalueringen og dens anbefalinger. Som evaluator var det en absolut fornøjelse at være en del af en proces, hvor der i så høj grad blev lyttet til de indsigter, som evaluering har vist og hvor ledelsen tog ansvar for at få indsigter helt ud i organisationen.

Vi ønsker Bevæg dig for livet al held og lykke i ambitionen om at få os alle sammen op af sofaen.

Daværende direktør for DGI Søren Brixen og daværende direktør for DIF Morten Mølholm har efter evalueringen givet denne fælles udtalelse:

Ineva har gennemført en omfattende evaluering af Bevæg dig for livet for DGI og DIF og faciliteret fortolkningen bredt i organisationerne. Ineva har leveret en evaluering af høj kvalitet med konkrete og fremtidsorienterede anbefalinger, der har skabt det nødvendige vidensgrundlag for at drøfte Bevæg dig for livets potentialer og udfordringer. Ineva har udvist en stor professionalisme og kvalitetsbevidsthed i hele processen og et stort fokus på at få alle nuancer med på både strategisk og operationelt niveau.